Modlitwy, Różaniec

Krótki Różaniec do Ducha Świętego

krótki różaniec do Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu Święty, Duchu mądrości, i panuj w moim sercu! Chwała Ojcu..
Przyjdź, Duchu Święty, Duchu rozumu, i oświeć mój mrok! Chwała Ojcu..
Przyjdź, Duchu Święty, Duchu rady, i prowadź mnie drogą prawdy! Chwała Ojcu..
Przyjdź, Duchu Święty, Duchu mocy, i umocnij mnie w cnocie! Chwała Ojcu..
Przyjdź, Duchu Święty, Duchu wiedzy, i naucz mnie wiedzy miłości! Chwała Ojcu..
Przyjdź, Duchu Święty, Duchu pobożności, i uczyń mnie pobożnym! Chwała Ojcu..
Przyjdź, Duchu Święty, Duchu bojaźni Bożej, i strzeż mnie przed grzechem! Chwała Ojcu..
„A gdy On przyjdzie, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę.”
(Jeśli masz wystarczająco dużo czasu, możesz powtórzyć tę koronkę trzy razy)
Amen.

Znajdź pełną listę koronek tutaj: Różaniec

Powiązane wpisy