Litanie, Modlitwy

Litania do Najświętszego Serca Jezusowego

litanie Najświętszemu Sercu Jezusowemu

Litania do Najświętszego Serca Jezusowego

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, wysłuchaj nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze niebieski,
Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata,
Boże, Duchu Święty,
Boże, Trójco Święta,
Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa,
Synu Ojca wiecznego,
zmiłuj się nad nami Serce Jezusa,
które zostało stworzone w łonie Dziewicy Matki przez Ducha Świętego,
Serce Jezusa, złączone z Słowem Bożym,
Serce Jezusa, pełne niezmierzonej chwały,
Serce Jezusa, świętych Bożych świątynio,
Serce Jezusa, namiocie Najwyższego,
Serce Jezusa, domu Boży i bramo niebieska,
Serce Jezusa, płomienne ognisko miłości,
Serce Jezusa, naczynie sprawiedliwości i miłości,
Serce Jezusa, pełne dobroci i miłości,
Serce Jezusa, godne wszelkiej chwały,
Serce Jezusa, Królu i centrum wszystkich serc,
Serce Jezusa, w którym znajduje się całe bogactwo mądrości i wiedzy,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia boskości,
Serce Jezusa, które jest miłe Ojcu,
Serce Jezusa, z którego wszyscy otrzymaliśmy pełnię,
Serce Jezusa, pragnienie wiecznych wzgórz,
Serce Jezusa, cierpliwe i pełne miłosierdzia,
Serce Jezusa, bogate dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, pojednanie naszych grzechów,
Serce Jezusa, nasączone obelgami,
Serce Jezusa, złamane przez nasze występki,
Serce Jezusa, posłuszne aż do śmierci,
Serce Jezusa, przeszyte włócznią,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, nasze życie i nasze zmartwychwstanie,
Serce Jezusa, nasz pokoju i nasze pojednanie,
Serce Jezusa, ofiaro za grzechy,
Serce Jezusa, zbawienie dla tych, którzy w Ciebie ufają,
Serce Jezusa, nadziejo dla tych, którzy w Tobie umierają,
Serce Jezusa, słodyczy wszystkich świętych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!
Jezu, cichego i pokornego serca, spraw, aby nasze serce było podobne do Twojego Serca!
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, spójrz na Serce Twojego umiłowanego Syna i na chwałę i zadośćuczynienie, które w imieniu grzeszników Mu ofiarowuje, i udziel im, którzy proszą o Twoje miłosierdzie, przebaczenia, przez tego samego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Całą listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy