Modlitwy, Różaniec

Różaniec do Matki Boskiej UZDROWIENIA

Różaniec Matki Bożej Zdrowia

Na krzyżu módl się: WIERZĘ
Na dużym koraliku módl się:

O MARYJO, ZRODZONA BEZ GRZECHU,

UCZYŃ NAS DZIEĆMI ŚWIATŁA I ŁASKI

ZDROWIE DUSZY I CIAŁA. AMEN.

Na każdym małym koraliku módl się:

CUDOWNA MATKO ZDROWIA, ŁAGODNA I

POKORNA W SERCU, DODAJ, ABYŚMY NAŚLADOWALI TWOJE CNOTY.

MODLITWA KOŃCOWA (na końcu różańca)

O moja Pani, święta Mario! Cudowna Pani Zdrowia, oddaję dzisiaj i zawsze moją duszę, ciało, wszystko, co mam i posiadam, a zwłaszcza na końcu mojego życia, wszystko na chwałę Jezusa i zbawienie mojej duszy.

Cudowna Matko Zdrowia, spojrzyj na nas!

Cudowna Matko Zdrowia, nawróć nas!

Cudowna Matko Zdrowia, uzdrów nas!

Cudowna Matko Zdrowia, uwolnij nas!

Cudowna Matko Zdrowia, daj nam ujrzeć!

Cudowna Matko Zdrowia, daj nam chodzić!

Cudowna Matko Zdrowia, daj nam mówić!

Cudowna Matko Zdrowia, pomóż nam zostawić wózek inwalidzki!

Cudowna Matko Zdrowia, daj nam słyszeć!

Cudowna Matko Zdrowia, daj nam wiarę, nadzieję i miłość!

Cudowna Matko Zdrowia, daj nam wierność Twojemu Synowi Jezusowi!

Cudowna Matko Zdrowia, wyproś nam wieczne zbawienie!

Cudowna Matko Zdrowia, daj nam niebiańską radość!

Cudowna Matko Zdrowia, korono na głowie niebieskiego Króla, wyproś mi łaskę, o którą proszę z pełnym zaufaniem w Twoją przyczynę w tej Nowennie, abym mógł być świadkiem Twojej miłości i mocy, jako Pocieszyciel tych, którzy się do Ciebie uciekają. Amen.

Litanie Matki Boskiej Zdrowia
Panie, zmiłuj się!

Chryste, zmiłuj się!

Panie, zmiłuj się!

Chryste, wysłuchaj nas!

Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, jeden Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Mario, módl się za nami!

Święta Bogurodzico, módl się za nami!

Święta Dziewico, módl się za nami!

Pani Zdrowia, nasza dobra Matko, módl się za nami!

Pani Zdrowia, niebieski lekarzu, módl się za nami!

Pani Zdrowia, zdrowie chorych, módl się za nami!

Pani Zdrowia, zdrowie naszej duszy, módl się za nami!

Pani Zdrowia, zdrowie naszego ciała, módl się za nami!

Pani Zdrowia, życie naszego życia, módl się za nami!

Pani Zdrowia, przyczyno naszej radości, módl się za nami!

Pani Zdrowia, radości naszej rodziny, módl się za nami!

Pani Zdrowia, radości naszej ojczyzny, módl się za nami!

Pani Zdrowia, Matko Bożej łaski, módl się za nami!

Pani Zdrowia, Matko miłosierdzia, módl się za nami!

Pani Zdrowia, Matko ubogich i opuszczonych, módl się za nami!

Pani Zdrowia, pociecho smutnych, módl się za nami!

Pani Zdrowia, nadziejo wątpiących, módl się za nami!

Pani Zdrowia, schronienie grzeszników, módl się za nami!

Pani Zdrowia, rozdawczyni Bożych darów, módl się za nami!

Pani Zdrowia, pośredniczko wszelkich łask, módl się za nami!

Pani Zdrowia, zdobywczyni naszych serc, módl się za nami!

Pani Zdrowia, najlepsza strażniczko w chorobach domowych, módl się za nami!

Pani Zdrowia, pewna pomocy w wszelkim niebezpieczeństwie, módl się za nami!

Pani Zdrowia, nasza jedyna nadziejo, módl się za nami!

Udziel nam swojej chwały i wysłuchaj naszych próśb,

Niech cię chwalą i wysławiają niebiosa,

Niech ziemia opowiada Twoje nieograniczone dobroci,

Niech młodzież znajduje schronienie w Twoim dziewiczym łonie,

Niech cię wzywa i błogosławi starość,

Niech poruszają nasze łzy, nasze rany i bóle,

Niech rodzice oddają Tobie swoją rodzinę,

Niech Twoja miłość prowadzi nas do Twojego Boskiego Syna,

Daj nam opłakać nasze grzechy,

Nawróć naszych grzeszników,

Uzdrów naszych chorych,

Przywróć zagubioną naszą brać do owczarni Jezusa,

Błogosław naszej pracy,

Nie pozwól, abyśmy się od Ciebie oddalili,

Bądź naszym pocieszeniem i obroną w godzinie śmierci,

Bądź naszym obrońcą przed sądem Bożym,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!

Módl się za nami, Święta Bogurodzico, abyśmy byli godni obietnic Chrystusowych!

Módlmy się:

Panie Boże, udziel nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy zawsze się radowali duchowym i fizycznym zdrowiem i żebyśmy przez wspaniałe wstawiennictwo błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy zostali wyzwoleni od obecnego smutku i mogli cieszyć się wiecznymi radościami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Załóż również ten różaniec: Różaniec pompejański

Powiązane wpisy