Modlitwy, Nowenna

Nowenna do św. Antoniego

nowenna do św. Antoniego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
O sławny święty Antoni, szczególny opiekunie chrześcijaństwa, ja, pragnąc z całego serca cię wysławiać i prosić o twoje wstawiennictwo u Boga, zamierzam przy pomocy Bożej oddać cześć twojej osobie w tej dziewięciodniowej pobożności, uczestniczyć w twoim ołtarzu i brać udział w świętej mszy na chwałę Bożą i cześć twoją. Postanawiam, że w czasie tych nabożeństw będę się spowiadać i przystępować do Komunii Świętej. Tylko cię proszę, święty Antoni, abyś raczył przyjąć tę moją pobożność i wyprosić mi od Boga potrzebne łaski dla duszy i ciała.
1. DZIEŃ:
O sławnym świętym Antonim, ty miłośniku wszelkich cnót, wysłuchaj naszą pokorną prośbę i wyproś nam od Boga łaskę, abyśmy postępowali niezachwianie drogą bojaźni Pana. O to prosimy cię za twoją życzliwość wobec pobożności i świętości, w której błyszczałeś od młodości.
Różaniec do świętego Antoniego…
Litania do świętego Antoniego…
2. DZIEŃ:
O święty Antoni, ty wzorze świętości, wyproś nam stałą nienawiść do grzechu i płonącą miłość do cnoty. Prosimy cię o to za twoim pragnieniem doskonałości, które wykazywałeś w zakonie świętego Franciszka wśród braci.
Różaniec do świętego Antoniego…
Litania do świętego Antoniego…
3. DZIEŃ:
O wielki Antoni, światło Kościoła, wyproś nam od Boga łaskę, abyśmy świecili dobrym przykładem naszemu bliźniemu. Prosimy cię o to za twym cnotliwym życiem, które prowadziłeś w zakonie świętego Franciszka jako najpiękniejszy wzór dla wszystkich.
Różaniec do świętego Antoniego…
Litania do świętego Antoniego…
4. DZIEŃ:
O gorliwy sługo Maryi, gorliwy czcicielu Jezusa Chrystusa, święty Antoni, rozpal w naszej duszy miłość do Jezusa i Maryi. Prosimy cię o to za to nieopisane radości, którą odczuwała twoja dusza, gdy Dzieciątko Jezus spoczywało na twoich rękach.
Różaniec do świętego Antoniego…
Litania do świętego Antoniego…
5. DZIEŃ:
O święty Antoni, ty jesteś światłem dla niewierzących; wyproś nam od Boga łaskę, abyśmy nie wahały się w świętej wierze, ale zawsze nieustraszony broniły świętego Ewangelii i żyły według jego boskiej nauki. Prosimy cię o to za twoje kaznodziejstwo i cud, którym przyciągnąłeś niewierzących do czci Najświętszego Sakramentu Ołtarza.
Różaniec do świętego Antoniego…
Litania do świętego Antoniego…
6. DZIEŃ:
O cudowny święty Antoni, ty ojcze ubogich i nieszczęśliwych, oddajemy ci wszystkie nędze i niedole, strzeż nas od zagłady duszy i ciała. Prosimy cię o to za moc cudów, którymi cię Pan uwielbił. Amen.
Różaniec do świętego Antoniego…
Litania do świętego Antoniego…
7. DZIEŃ:
O święty Antoni, odważny zwycięzco wszelkich pokus, wyproś nam siłę w pokusach, aby dla nas nie było straconej drogocennej Krwi Boskiego Zbawiciela. Wyproś nam pomoc przeciwko wszelkim atakom złego ducha w chwili śmierci. Prosimy cię o to za tę zwycięstwo, które wielokrotnie odnosiłeś w życiu, a zwłaszcza w chwili śmierci nad wrogiem.
Różaniec do świętego Antoniego…
Litania do świętego Antoniego…
8. DZIEŃ:
Święty Antoni, męczenniku pragnienia, spraw, abyśmy byli gotowi przelać naszą krew za Jezusa, który umarł dla nas, zamiast zaniedbywać jego boską naukę. Wyproś nam tę łaskę za tę gorącą tęsknotę, która cię ciągnęła dzień i noc ku męczeńskiej śmierci.
Różaniec do świętego Antoniego…
Litania do świętego Antoniego…
9. DZIEŃ:
O potężny orędowniku u Boga, święty Antoni, ty światło i chwało miasta Padwy, wstaw się za nami, pomóż nam w każdej niedoli i trudności. Prosimy cię o to za tę wielką godność, którą Bóg ci przyznał jako nagrodę za twoje zasługi i doskonałe cnoty. Amen.
Różaniec świętego Antoniego…
Litania do świętego Antoniego…

Powiązane wpisy