Aktualności

Mądre myśli

Mądre myśli

Mądre myśli to głębokie, introspektywne i często uniwersalne refleksje o życiu, doświadczeniu i ludzkich wartościach. Takie myśli zazwyczaj zawierają głębokie nauki, lekcje i porady, często wyrażane w formie cytatów, przysłów czy teżfilozoficznych rozważań.

Mądre myśli z Biblii:

„Mój syn ten był martwy i ożył, zgubiony był i znaleziono go!” – Łk 15, 24

„Głos woła w pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie Mu ścieżki!” – Łk 3, 4

„Kto chce być między wami największy, niech będzie waszym sługą! A kto chce być pierwszym między wami, niech będzie dla wszystkich niewolnikiem.” – Mk 10, 44

„Miłujcie się nawzajem tak, jak Ja was umiłowałem!” – J 15, 12

„Dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą.” – 1 J 3, 18

„A ty, gdy pościsz, namaż głowę i umyj twarz, aby nie ludzie widzieli, że pościsz, ale Ojciec twój, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci ci.” – Mt 6, 18

„Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi!” – Mk 1, 17

„A oto, gwiazda, której zobaczyli wschód, prowadziła ich, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.” – Mt 2, 9

„To ten o którym mówiłem: Ten, który idzie za mną, przede mną jest, bo był wcześniej ode mnie!” – J 1, 15

„Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. On będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego.” – Łk 1, 31-32

„Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.” – Mt 22, 39

„Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.” – Mt 20, 16

„Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego!” – Łk 1, 42

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i obciążeni, a ja was pokrzepię.” – Mt 11, 28

„Ty jesteś Piotr – Skała, a na tej skale zbuduję moją Cerkiew, i bramy piekielne jej nie przemogą.” – Mt 16, 18

„Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja posyłam was.” – J 20, 21

„Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.” – J 14, 15

„Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Mnie.” – J 14, 6

„Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony.” – J 10, 9

„Zostań z nami, bo się ściemnia, a dzień się już nachylił!” – Łk 24, 29

„Ponieważ Mnie widziałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli!” – J 20, 29

„Oto zbliża się godzina, a Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników!” – Mt 26, 44

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie.” – J 11, 25

„Wiem jedno: byłem niewidzący, a teraz widzę.” – J 9, 25

„Pan, daj mi tej wody, abym nie pragnął.” – J 4, 15

„To jest Syn mój umiłowany! W Nim mam upodobanie! Jego słuchajcie!” – Mt 17, 5

„Człowiek nie żyje samym chlebem, ale każdym słowem płynącym z ust Bożych.” – Mt 4, 4

„Zatem szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane.” – Mt 6, 33

„A Ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują.” – Mt 5, 44

„Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” – Mt 5, 16

„On jest tu postawiony na upadek i powstanie dla wielu w Izraelu, i na znak, który będzie wzgardzony. Twoje zaś własne serce przeszyje miecz.” – Łk 2, 34-35

„Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi!” – Mt 4, 19

„Gwiazda, której zobaczyli wschód, prowadziła ich, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.” – Mt 2, 9

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie dla całego narodu! Dziś w mieście Dawidowym narodził się Wam Zbawiciel – Chrystus, Pan. A to wam jest znakiem: znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.” – Łk 2, 10-12

„Oto Dziewica pocznie i urodzi Syna, a nadadzą Mu imię Emanuel, co znaczy: z nami Bóg.” – Mt 1, 23

„Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczani, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.” – Mt 11, 5

„Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie!” – Mt 3, 2

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.” – Mt 24, 42

„Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa swojego.” – Łk 23, 42

„Wszyscy was będą nienawidzić z powodu mego imienia. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość zbawicie wasze dusze.” – Łk 21, 17-19

„A On nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Bo dla Niego wszyscy żyją.” – Łk 20, 38

„Bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co było zaginione.” – Łk 19, 10

„Każdy, kto się wynosi, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wyniesiony.” – Łk 18, 14

„Czy gdy Syn Człowieczy przyjdzie, znajdzie wiarę na ziemi?” – Łk 18, 8

„Gdybyście mieli wiarę jak gorczyca, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrywaj się i przesadź do morza”, a ona by was posłuchała.” – Łk 17, 6

„Kto jest wierny w małym, jest wierny i w wielkim; a kto w małym jest niesprawiedliwy, jest niesprawiedliwy i w wielkim.” – Łk 16, 10

„Mój syn ten był martwy i ożył, zgubiony był i znaleziono go!” – Łk 15, 23

„Kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie może być moim uczniem!” – Łk 14, 27

„Każdy, kto się wynosi, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wyniesiony.” – Łk 14, 11

„A gdy On to mówił, krzyknęła pewna kobieta z tłumu: „Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które cię karmiły!” Lecz On rzekł: „Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i je zachowują!”” – Łk 11, 27-28

„Strzeżcie się i pilnujcie przed wszelką chciwością, bo choć ktoś ma wiele, jego życie nie zależy od jego majątku.” – Łk 12, 15

„I odpuść nam nasze grzechy, bo i my odpuszczamy każdemu, kto nam jest winny!” – Łk 11, 4

„Martwa, Marta! Troszczysz się i niepokoisz o wiele, a jedno jest potrzebne. Maria wybrała bowiem lepszą część, która jej nie będzie odebrana.” – Łk 10, 41-42

„Miłuj Pana Boga swego całym sercem swoim, całą duszą swoją, całą mocą swoją i całym umysłem swoim; i swojego bliźniego jak siebie samego!” – Łk 10, 27

„Kto chce iść za mną, niech się wyrzeknie siebie, niech codziennie bierze swój krzyż i idzie za mną.” – Łk 9, 23

„Jej grzechy, które są liczne, są przebaczone, bo pokochała wiele. Kto ma mało do przebaczenia, mało kocha.” – Łk 7, 46

„Pan, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego też uważałem się za niewartego, aby przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a będzie zdrowy mój sługa.” – Łk 7, 6-7

„Gdy spożywacie ten chleb i pijecie tę kielich, głosicie śmierć Pana, aż przyjdzie.” – 1 Kor 11, 26

„Kiedy On przyjdzie – Duch Prawdy – wprowadzi was we wszelką prawdę; bo nie będzie mówił od siebie, ale co usłyszy, to mówić będzie i oznajmi wam to, co ma przyjść.” – J 16, 13

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, Ja daję wam. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.” – J 14, 27

„Przykazanie nowe daję wam: miłujcie się nawzajem; jak Ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie się nawzajem.” – J 13, 34

„Owce moje słuchają głosu mego; Ja je znam, a one idą za mną.” – J 10, 27

Pełną listę aktualności znajdziesz tutaj: Aktualności

Powiązane wpisy