Aktualności

Cytaty biblijne o dzieciach

Cytaty-z-Biblii-o-dzieciach

Jeżeli jesteś rodzicem, nauczycielem, mentorem, czy po prostu osobą, która kocha dzieci, te cytaty z Biblii o dzieciach Cię zainspirują i będą Cię prowadzić. Te wersety przypominają nam o błogosławieństwach, jakie dzieci wnoszą do naszego życia oraz o odpowiedzialności, jaka wiąże się z ich wychowaniem. Niech te wersety dodadzą Ci otuchy i pozwolą pozytywnie wpływać na życie dzieci wokół ciebie.

Cytaty z Biblii o dzieciach:

„Oto dziedzictwo od Pana, płód łona jest nagrodą.” – Psalm 127:3

„A Jezus rzekł: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im, bo takich jest królestwo niebieskie.” – Mateusz 19:14

„Wychowuj młodzieńca według drogi jego, a gdy się zestarzeje, nie odejdzie od niej.” – Księga Przysłów 22:6

„I wziął je w objęcia, kładł na nich ręce i błogosławił.” – Marek 10:16

„Ojcowie, nie drażnijcie do gniewu dzieci waszych, lecz je wychowujcie w nauce i napomnieniu Pana.” – List do Efezjan 6:4

„Dzieci, słuchajcie rodziców waszych w Panu, bo to jest sprawiedliwe.” – List do Efezjan 6:1

„Pasterz pasie jak pasterz stado swoje, w ramionach zbiera jagnięta, w swym łonie niesie, prowadzi ostrożnie.” – Izajasz 40:11

„A Ty, Panie, jesteś Bóg miłosierny i łaskawy, nierychły do gniewu i pełen łaski i wierności.” – Psalm 86:15

„Sprawiedliwy chodzi w swej nienaganności; szczęście dla potomstwa jego.” – Księga Przysłów 20:7

„Bo wyleję wodę na spragnionego i strumienie na suchą ziemię; wyleję Ducha mojego na potomstwo twoje i błogosławieństwo moje na potomstwo twoje.” – Izajasz 44:3

„A wszyscy synowie twoi będą nauczani przez Pana, a pokój synów twoich będzie wielki.” – Izajasz 54:13

„Mądry syn sprawia radość ojcu, ale głupi syn jest żałością dla matki.” – Księga Przysłów 10:1

„A Jezus zawołał ich do siebie i rzekł: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im, bo takich jest królestwo Boże.” – Łukasz 18:16

„Gdyż dla was jest obietnica i dla dzieci waszych i dla wszystkich, którzy są daleko, kogokolwiek by wezwał Pan Bóg nasz.” – Dzieje Apostolskie 2:39

„Dzieci są koroną starców, a chluba dzieci są ich ojcowie.” –  Księga Przysłów 17:6

„Ale ty pozostań w tym, czego się nauczyłeś i czym zostałeś przekonany, wiedząc, od kogo nauczyłeś się tego,” – 2 Tymoteusza 3:14

„W bojaźni Pana jest mocne oparcie, i schronienie dla dzieci jego.” – Księga Przysłów 14:26

„Dlatego zachowuj moje słowa w sercu twoim i w duszy twojej, i wiąż je jako znak na ręce twoje, i niech będą jako opaska między oczami twoimi.” –  Księga Powtórzonego Prawa 11:18

„I odwróci serce ojców ku dzieciom, a serce dzieci do ich ojców, bym nie przyszedł i nie pobił ziemi klątwą.” – Malachiasz 4:6

„Kto oszczędza rózgę, nienawidzi syna swego, ale kto go miłuje, karci go pilnie.” – Księga Przysłów 13:24

„Mądry syn słucha napomnienia ojca, ale szyderca nie słucha.” – Księga Przysłów 13:24

„Karć dziecko twoje, a da ci spokój, i sprawi radość duszy twojej.” – Księga Przysłów 29:17

„A wy, ojcowie, nie drażnijcie do gniewu dzieci waszych, lecz je wychowujcie w nauce i napomnieniu Pana.” – List do Efezjan 6:4

„A jeśli ktoś zanieczyści jednego z tych najmniejszych, którzy wierzą we mnie, lepiej by mu było, gdyby zawieszono mu kamień młyński na szyję i wrzucono do morza.” – Marek 9:42

„Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu, tak żeby nie okazała miłosierdzia synowi łona swojego? Nawet jeśli zapomni, ja cię nie zapomnę.” – Izajasz 49:15

Dowiedz się więcej: Cytaty z Biblii dla otuchy

Powiązane wpisy