Modlitwy, Nowenna

Nowenna do Świętego Papieża Jana Pawła II

nowenna do św. papieżowi Janowi Pawłowi II

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

DZIEŃ 1:

Boże, bogaty w miłosierdzie, który powołałeś świętego Jana Pawła II, Papieża, do przewodzenia całemu Twojemu Kościołowi, spraw, abyśmy umocnieni Jego nauczaniem otworzyli z ufnością serca na zbawczą łaskę Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen. Z ufnością prosimy, aby korona zarobiona przez niestrudzonego świadka i apostoła Jego łask, św. Jana Pawła II, służyła także nam, abyśmy mogli cieszyć się jego wstawiennictwem w niebie i modlimy się, aby nas wysłuchał. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ 2:

Matko… w tej ważnej chwili ze szczególną uwagą wsłuchujemy się w Twoje słowa: „Uczyńcie wszystko, co wam powie mój Syn”. Z całego serca pragniemy odpowiedzieć na Wasze słowa. Chcemy czynić to, co mówi nam Twój Syn, ponieważ On ma słowa życia wiecznego. Chcemy nieść i żyć wszystkim, co od Niego pochodzi, wszystkim, co jest w Dobrej Nowinie, tak jak nasi przodkowie przez wieki. Ich wierność Chrystusowi i Jego Kościołowi oraz ich heroiczne poświęcenie Stolicy Apostolskiej w jakiś sposób naznaczyły nas wszystkich niezatartym piętnem, które wszyscy nosimy. Z ich wierności na przestrzeni wieków zrodził się chrześcijański heroizm i cnotliwa tradycja życia według praw Bożych, a zwłaszcza według najświętszego przykazania Ewangelii – przykazania miłości. Otrzymaliśmy z ich rąk wspaniałe dziedzictwo na początku nowej ery, w trzecim tysiącleciu od narodzin Syna Bożego, naszej Alma Mater, i niesiemy to dziedzictwo w przyszłość z tą samą wiernością, jakiej dawali świadectwo nasi przodkowie. Ufamy i wierzymy, że nasz święty Papież Jan Paweł II, którego uznajemy za patrona nowej ewangelizacji, aby za jego wstawiennictwem wyprosił i udzielił łask, o które szczerze się modlimy… Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ 3:

Chryste Zbawicielu, wlej w serca ochrzczonych pragnienie poddania się wraz z Tobą i poświęcenia się zbawieniu swoich braci! Ty, który jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie, rozlej obficie swoje błogosławieństwa na swój lud. Amen Modlimy się szczerze, aby św. Jan Paweł II, niestrudzony obrońca godności człowieka i dobry pasterz, poszukujący zagubionych dusz, był pośrednikiem w niebie. Przez jego wstawiennictwo obdarz nas tym, o co prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ 4:

Boże, Ty jesteś Stwórcą. Jesteś dobry i Twoje miłosierdzie nie zna granic. Wszystkie stworzenia dziękują Tobie. Boże, dałeś nam wewnętrzne prawo, według którego mamy żyć. Wykonywanie Twojej woli jest naszym zadaniem. Podążanie Twoimi drogami jest drogą do poznania pokoju w sercu. Składamy Ci wyrazy szacunku. Prowadzi nas po wszystkich drogach, które mijamy na Ziemi. Uwolnij nas od zła, które odwraca nasze serca od Twojej woli. Nie pozwól nam odejść od Ciebie. O Boże, sędzio ludzkości, pomóż nam być częścią Twoich wybranych w dniach ostatecznych. Boże, Sprawco pokoju i sprawiedliwości, obdarz nas prawdziwą radością, autentyczną miłością i trwałą solidarnością między ludźmi. Daj nam Twoje trwałe dary. Niech Bóg miłosierdzia, miłości i pokoju błogosławi każdego z Was i wszystkich członków Waszej rodziny! Amen! Pokornie modlimy się, aby św. Papież Jan Paweł II, niestrudzony obrońca praw rodziny, otrzymał chwalebną koronę w niebie. Abyśmy za jego wstawiennictwem umocnili się łaską… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ 5:

Miłosierna Miłości, błagamy Cię, nie bądź nieobecna! Łaskawa miłości, bądź niestrudzony! Bądź zawsze większy od wszelkiego zła w człowieku i na świecie. Bądź większy od zła, które narosło w naszym stuleciu i w naszym pokoleniu! Bądźcie silniejsi mocą ukrzyżowanego Chrystusa! „Błogosławione Jego Królestwo, które nadchodzi.” Amen Módlmy się za naszą młodzież, która przeżywa trudności, jest uwięziona przez ślepe pragnienia i zwodniczą miłość. Niech św. Jan Paweł II, który szukał młodych i odwzajemniał ich miłość, będzie opiekunem, orędownikiem, prosząc ich o tę łaskę…Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ 6:

Chorzy, starzy, niepełnosprawni i umierający, naucz nas, że słabość jest twórczą częścią życia człowieka i że cierpienie można przyjąć bez utraty godności. Bez obecności tych ludzi pośród Was, mielibyśmy pokusę, aby patrzeć na zdrowie, siłę i moc jako jedyne wartości w życiu. Jednak mądrość Chrystusa i Jego moc są widoczne w słabościach tych, którzy dzielą Jego cierpienie. Niech chorzy i niepełnosprawni będą głównym tematem naszego życia. Wyróżnijmy ich z wdzięcznością. Myślimy, że im pomagamy, dajemy, ale w końcu zdajemy sobie sprawę, że to oni nas wzbogacili. Niech Bóg błogosławi i pomaga tym, którzy cierpią, a Jezus Chrystus, Zbawiciel świata i uzdrowiciel chorych, włączy swoje światło, aby świeciło przez ludzką słabość jako gwiazda przewodnia dla nas i całej ludzkości. Amen. W imię tej miłości, która potrafi brać na siebie cierpienie i grzeszników, aby bez żadnej winy i uprzedzeń przynosiła pożytek i pomoc nam, a św. Janowi Pawłowi II, który jest w służbie ludu Bożego , będzie uwielbiony w naszych modlitwach. Za jego wstawiennictwem prosimy o szczególną łaskę… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ 7:

Panie, od Ciebie wzięła swą nazwę każda rodzina na niebie i na ziemi. Ojcze, jesteś miłością i życiem. Przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa, zrodzonego z niewiasty, poczętego z Ducha Świętego, źródła Boskiej dobroci, spraw, aby w każdej rodzinie na ziemi żyły pokolenia będące prawdziwym sanktuarium życia i miłości. Daj chwałę, która będzie kierować myślami i czynami mężów i żon dla dobra ich rodzin i wszystkich rodzin świata. Daj młodym ludziom dar znajdowania oparcia dla swojej ludzkiej godności i wzrostu w prawdzie i miłości w swoich rodzinach. Daj miłość wzmocnioną chwałą sakramentu małżeństwa, niech będzie silniejsza od wszelkich słabości i pokus, przez które czasami przechodzą rodziny. Spraw, aby za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu Kościół mógł owocnie nieść misję do świata w rodzinach i przez rodziny. Prosimy Cię, który jesteś życiem, prawdą i miłością wraz z Synem i Duchem Świętym. Amen. „Jezu, ufamy Tobie”. Ta modlitwa, ceniona przez wielu wyznawców Bożego miłosierdzia, trafnie wyraża, że my także pragniemy zawierzyć, wziąć nas w swoje ramiona Panu, naszemu jedynemu Zbawicielowi. Pragniemy być kochani, w głębi serca modlimy się, uczymy się być budowniczymi nowej kultury miłości. Rozprosz promienie swojej Bożej łaski i przywróć w szczególny sposób nadzieję wszystkim, którzy czują się przygnieceni ciężarem grzechu. Maryjo, Matko miłosierdzia, niech nasza nadzieja nigdy się nie kończy. Wierzymy, że pokładamy nadzieję w Twoim Synu, naszym Odkupicielu, który zawsze żyje i pozostaje z nami. Prosimy także Ciebie, Święta Faustyno, o pomoc. I chcemy odważnie patrzeć w oblicze Boskiego Odkupiciela ze słowami: „Jezu, ufam Tobie dzisiaj i na wieki”. Amen. Miłosierdzie Boże, bądź uwielbione.. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ 8:

O Maryjo…Niech nasze uszy nieustannie słuchają Twojego matczynego głosu z krystaliczną czystością: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn”. Daj nam siłę, abyśmy wytrwali z Chrystusem. Pozwól nam, Matko Kościoła, budować Jego Mistyczne Ciało, żyjąc życiem, które On sam nam dał ze swojej pełni, boskiej i ludzkiej. Ze szczerego serca dziękujemy za świętego Papieża Jana Pawła II, który całkowicie oddał się Maryi, wiernie służył i do końca wypełnił swoją misję apostolską… Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony Owoc Twojego Łona, Jezus. Prośmy o miłosierdzie.. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ 9:

Chryste Zbawicielu, dziękujemy Ci za Twoją odkupieńczą ofiarę, jedyną ludzką nadzieję! Chryste Zbawicielu, dziękujemy Ci za Eucharystię łamania chleba, którą ustanowiłeś, abyśmy na przestrzeni wieków mogli naprawdę spotykać się z Twoimi braćmi! Chryste Zbawicielu, wlej w serca ochrzczonych pragnienie poddania się wraz z Tobą i poświęcenia się zbawieniu swoich braci! Ty, który jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie, rozlej obficie swoje błogosławieństwa na swój lud. Amen „Kościół żyje Eucharystią” Boże, nasz Ojciec, który nas umiłował do końca i pozostał z nami w Eucharystii, w obecności Ciała i Krwi. Prosimy naszego Pana, aby z miłością obdarzył nas pokorną służbą naszym braciom i siostrom. jak pokazał św. Jan Paweł II. Racz mu wskazać miejsce świętych i niech za jego wstawiennictwem udzieli nam wysłuchania naszych próśb… Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Całą listę nowenn znajdziesz tutaj: Nowenna

Powiązane wpisy