Modlitwy, Odpowiednie modlitwy

Poranne błogosławieństwo – modlitwa do świętego Patryka

Poranna błogosławieństwo - modlitwa św. Patryka

Podnoszę się dzisiaj przez potężną moc wzywania Przenajświętszej Trójcy,
przez wiarę w Trójcę, przez uznanie jedynego Stwórcy świata.
Podnoszę się dzisiaj przez moc narodzin Chrystusa i Jego chrztu,
przez moc Jego ukrzyżowania i pogrzebu, przez moc Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia.
Podnoszę się dzisiaj przez moc miłości cherubinów, posłuszeństwa aniołów, służby archaniołów, nadziei w zmartwychwstanie, modlitwy patriarchów, kazania apostołów, wiary wyznawców, niewinności dziewic, czynów sprawiedliwych.
Podnoszę się dzisiaj,
przez Bożą moc, która mnie prowadzi,
Bożą siłę, która mnie podtrzymuje,
Bożą mądrość, która mnie kieruje,
Boże oczy, które widzą przede mną,
Boże uszy, które mnie słyszą,
Boże słowo, które do mnie przemawia,
Boża ręka, która mnie strzeże,
Boży pancerz, który mnie chroni,
Boża siła, która mnie zbawia od pułapek diabła, od pokus grzechu,
od każdego, kto chce mi wyrządzić zło, jestem oddalony i niedostępny, sam lub w tłumie.

Wzywam dzisiaj moc i siłę Jezusa Chrystusa między mną a grzechem,
przeciwko sile okrutnej i bezlitosnej, która stawia opór
mojemu ciału i duszy, przeciwko powrotowi fałszywych proroków,
przeciwko mrocznym prawom bezbożników, przeciwko fałszywym prawom niewiernych,
przeciwko sztuce bałwochwalstwa, przeciwko czarom i zaklęciom,
przeciwko wszelkim marami, które zwodzą ciało i duszę człowieka.
Chrystus chroni mnie dzisiaj przed trucizną wroga,
przed namiętnościami, przed zniewagami,
aby otrzymać nagrodę w obfitości.
Chrystus jest ze mną,
Chrystus jest przede mną,
Chrystus jest za mną,
Chrystus jest we mnie,
Chrystus jest pode mną,
Chrystus jest nade mną,
Chrystus jest po mojej prawicy,
Chrystus jest po mojej lewicy,
Chrystus jest, gdy leżę,
Chrystus jest, gdy siedzę,
Chrystus jest w moich oczach, w moich uszach i w moim sercu.
Chrystus był w sercu każdego człowieka, który o mnie myśli,
Chrystus był na ustach każdego człowieka, który o mnie mówi,
Chrystus był w oku, które mnie widzi,
Chrystus jest w uchu, które mnie słyszy.
On, mój Pan! On, mój Zbawiciel!
Jezus Chrystus, nasz Pan, był przy tobie, aby cię bronić,
był w tobie, aby cię uświęcać,
był przed tobą, aby cię prowadzić,
był za tobą, aby cię strzec,
był nad tobą, aby cię błogosławić.
Podnoszę się dzisiaj przez potężną moc,
wzywając Przenajświętszą Trójcę,
przez wiarę w Trójcę,
przez uznanie jedynego Stwórcy świata.

Kompletną listę odpowiednich modlitw znajdziesz tutaj: Odpowiednie modlitwy

Powiązane wpisy