Modlitwy, Odpowiednie modlitwy

Poranna modlitwa do anioła stróża

Modlitwa do Anioła Stróża rano

Święty mój Aniele stróżu, dziękuję Ci za to, że mnie strzegłeś przed wszelkim złem duszy i ciała, a zwłaszcza przed śmiertelnym grzechem, o który dziś Cię proszę.
Aniele, mój stróżu, strzeż mnie dzisiaj!
Obron mnie przed diabłem i ludźmi.
Strzeż moich oczu, by nie widziały tego, czego nie powinny widzieć,
strzeż moich uszu, by nie słyszały tego, czego nie powinny słyszeć,
strzeż mojego umysłu i serca, by nie myślały o tym, o czym nie powinny myśleć,
strzeż moich ust, by nie wypowiadały słów, których nie powinny wypowiadać.
Strzeż mnie przed pychą, wyniosłością, zawiścią, lenistwem, rozwiązłością, gniewem i wszelkim grzesznym nieumiarkowaniem.
Strzeż mojego zdrowia i wszystkiego, co mi przysługuje z Bożego miłosierdzia.
Pobudzaj mnie do jak najczęstszego spotykania Boga w modlitwie, sakramentach, Słowie Bożym, a zwłaszcza w Eucharystii.
Pobudzaj mnie do szczerej wdzięczności Bogu i wszystkim tym, którzy mi czynią dobro.
Nieustannie pobudzaj mnie do miłości i szacunku dla bliźnich.
Pobudzaj mnie do odpowiedzialnego, mądrego i miłującego wykonywania mojej pracy i obowiązków.
Pobudzaj we mnie nieustanne pragnienie zmiany na lepszą osobę.
Pobudzaj mnie, aby moim przykładem i słowem w odpowiednim czasie i na właściwy sposób świadczyć o mojej wierze w Chrystusa Zbawiciela i Odkupiciela.
Strzeż mnie przed niepokojem i strachem.

Bóg posłał cię do mnie, abyś pomógł mi dziedziczyć niebo. Pobudzaj mnie do nieustannej współpracy z Duchem Świętym i do ufania w pomoc Świętych, zwłaszcza Najświętszej Maryi Pannie.
Aniele, mój stróżu, doprowadź mnie bezpiecznie do Królestwa Niebieskiego, do nowego nieba i nowej ziemi, gdzie panuje pokój, sprawiedliwość i miłość.
I wybacz mi, że do tej pory nie polegałem/łam tak bardzo na Twojej pomocy i że swoją niewiarą uniemożliwiłem/łam Ci służenie mi tak, jak chcesz Ty i Jezus, który mnie do Ciebie posłał.

Amen.

Pełną listę modlitw można znaleźć tutaj: Odpowiednie modlitwy

Powiązane wpisy