Modlitwy, Nowenna

Nowenna za dusze w czyśćcu

devetnica za dusze w czyśćcu

Nowenna za dusze w czyśćcu

Polecamy dusze w czyśćcu Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce, szczególnie dusze naszych krewnych, dobroczyńców, przyjaciół i wrogów; zwłaszcza tych, za których powinniśmy się modlić, odmówmy modlitwy za ich intencję, zastanówmy się nad ciężkimi cierpieniami, jakie te Oblubienice Chrystusowe zniosły.

Różaniec za dusze w czyśćcu

Nowennę odmawia się przez dziewięć dni różańcem z tajemnicami bolesnymi. Zamiast „Chwała Ojcu” mówi się „Wieczny odpoczynek…” Przed każdą dziesiątką odmawia się następujące modlitwy:

Przed pierwszą dziesiątką:

Panie Jezu Chryste, przez Twój pot, który przelałeś na Górze Oliwnej dla nas, biednych grzeszników, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu, uwolnij je od ich strachu i goryczy i pociesz je kielichem niebiańskiego pocieszenia.

Przed drugą dziesiątką:

Panie Jezu Chryste, przez swoje bolesne biczowanie, które zniosłeś dla nas, biednych grzeszników, prosimy Cię, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu, usuń z nich bicze swojego gniewu i obdarz je wiecznym ukojeniem.

Przed trzecią dziesiątką:

Panie Jezu Chryste, przez swoje bolesne ukoronowanie, które cierpliwie zniosłeś dla nas, biednych grzeszników, prosimy Cię, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu, daj im koronę wiecznej chwały.

Przed czwartą dziesiątką:

Panie Jezu Chryste, przez swoje ciężkie dźwiganie krzyża, które cierpliwie zniosłeś dla nas, biednych grzeszników, prosimy Cię, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu, weź na siebie ciężar ich cierpień i prowadź je do wiecznej radości.

Przed piątą dziesiątką:

Panie Jezu Chryste, przez swoje bolesne ukrzyżowanie, które tak cierpliwie zniosłeś dla nas, grzeszników, prosimy Cię, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu, pochyl się nad nimi swoją świętą twarzą i pozwól im jeszcze dziś wejść do raju. W niektórych regionach dodaje się jeszcze jedną dziesiątkę: …błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu, który niech się zmiłuje nad wiernymi zmarłymi.

Na zakończenie różańca:

Panie Jezu Chryste, przez Twoje święte pięć ran i przelaną Krew, prosimy Cię, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu, szczególnie naszymi rodzicami, krewnymi, duszpasterzami i dobroczyńcami. Ulecz ich bolesne rany i daj im swoje wybawienie. Zmiłuj się w swojej nieskończonej miłości i (naszym) intencjom… i udzielaj przez wstawiennictwo drogich dusz każdego wysłuchania i pomocy, co najbardziej Cię wysławia i służy mojej duszy na wieczne zbawienie. Amen.
Drogi Zbawicielu, bądź tak łaskawy, aby Twoja drogocenna Krew płynęła do czyśćca, gdzie cierpią biedne dusze. Ach, one cierpią ciężko, bądź im miłosierny. Wysłuchaj naszej modlitwy. Weź biedne dusze. Ach, one cierpią ciężko, bądź im miłosierny, wysłuchaj naszej modlitwy. Weź biedne dusze jeszcze dzisiaj do nieba. Amen.

Znajdź kompletną listę nowenn tutaj: Nowenny

Powiązane wpisy