Litanie, Modlitwy

Litania do świętej Rity

litanie świętej Rity

Litania do świętej Rity

Panie, zmiłuj się!
Chryste, zmiłuj się!
Panie, zmiłuj się!
Chryste, wysłuchaj nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami! Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, jeden Boże, zmiłuj się nad nami! Maryjo Niepokalana, Matko Boża, módl się za nami! Maryjo, Matko i pociecho strapionych, módl się za nami! Maryjo, Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami!

Święta Rito, nasza potężna orędowniczko, módl się za nami!
Święta Rito, wybrany darze Nieba, módl się za nami!
Święta Rito, miłośniczko samotności, módl się za nami!
Święta Rito, wzorze czystości, módl się za nami!
Święta Rito, przykładzie uprzejmości, módl się za nami!
Święta Rito, doskonała żono i matko, módl się za nami!
Święta Rito, piękna w odwadze, módl się za nami!
Święta Rito, hojna w przebaczeniu, módl się za nami!
Święta Rito, odważna w pokorze, módl się za nami!
Święta Rito, wdowo pokoju, módl się za nami!
Święta Rito, hojna dla biednych, módl się za nami!
Święta Rito, gorliwa w powołaniu Bożym, módl się za nami!
Święta Rito, wzorze życia zakonnego, módl się za nami!
Święta Rito, wybrana wszystkich cnót, módl się za nami!
Święta Rito, napełniona miłością do Ukrzyżowanego Chrystusa, módl się za nami!
Święta Rito, przebita cierniem Jezusowym, módl się za nami!
Święta Rito, silna w miłości Bożej, módl się za nami!
Święta Rito, ozdobiona niebiańską chwałą, módl się za nami!
Święta Rito, dumo zakonu augustianów, módl się za nami!
Święta Rito, bogata w niezwykłą moc, módl się za nami!
Święta Rito, gwiazdo prowadząca zagubionych, módl się za nami!
Święta Rito, niezawodna pociecho strapionych, módl się za nami!
Święta Rito, kotwico bezpieczeństwa, módl się za nami!
Święta Rito, pewności w niebezpieczeństwach, módl się za nami!
Święta Rito, święta niemożliwego, módl się za nami!
Święta Rito, orędowniczko beznadziejnych przypadków, módl się za nami!
Święta Rito, potężna pomocniczko wszystkich, którzy cię wzywają, módl się za nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! Panie, oznaczyłeś Ritę znakiem swojego miłosierdzia i swojej męki!
Módlmy się: Boże, w swojej niezmierzonej łaskawości raczyłeś spojrzeć z miłością na swoją wierną służebnicę, świętą Ritę, i wysłuchać jej modlitw za to, co jest niemożliwe dla ludzkich wysiłków i starań. Zmiłuj się nad nami i pomóż nam w naszych nieszczęściach, aby wszyscy poznali, że jesteś nagrodą dla pokornych, obroną dla opuszczonych i siłą dla tych, którzy wierzą w Ciebie. Amen.

Całą listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy