Modlitwy, Nowenna

Nowenna do Świętego Józefa

devetnica św. Józefowi

Modlitwa przygotowawcza

Święty Józefie, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa! Ja, biedny grzesznik, bardzo zaufałem Twojemu potężnemu wstawiennictwu i wiem, że Jezus nie odmówi Ci żadnej prośby. Ponieważ mam teraz szczególną potrzebę, postanowiłem Cię wzywać przez dziewięć dni wytrwale, aby za Twoim wstawiennictwem znajdę odpowiedź od Boga. Dla Jego większej chwały i dla zbawienia mojej duszy rozpoczynam teraz dziewięciodniową modlitwę.

1. dzień

Ze skruszonym sercem przychodzę do Ciebie, Święty Józefie, łaskawy Ojcze Chrzestny Jezusa Chrystusa. Z ufnością zwracam się do Ciebie o Twoje wstawiennictwo u Boga, aby moje prośby zostały spełnione, o ile nie są sprzeczne z wolą Bożą. Święty Józefie, moje zaufanie jest tak wielkie, że wierzę, że Bóg nie może odmówić moim życzeniom, gdy Mu je przekazujesz. Ponieważ Ojciec Przedwieczny okazał wam taki zaszczyt, że powierzył wam swego jednorodzonego Syna i swoją najczystszą Matkę przed wszystkimi innymi sprawiedliwymi, jesteście wielce przebłagalni. Syn Boży czci Cię, wybrał Cię na swoją przybraną opiekunkę i był Ci posłuszny na ziemi. Dlatego teraz w niebie nie odmówią Ci żadnej prośby. Duch Święty w końcu wyznaczył Cię na opiekuna Swojej Niepokalanej Oblubienicy. Więc i tobie nie odmówi żadnej łaski. Dlatego mogę znaleźć ufność, słuchając u tronu w Trójcy Jedynego Boga, kiedy Cię wzywam. Święty Józefie, módl się za mną i nie pozwól, abym Cię opuścił bez pocieszenia. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Módl się za nami, Święty Józefie, abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Następnie odmawia się Litanię do Świętego Józefa.

2. dzień

Drogi Święty Józefie! Oddaję Ci cześć, pełna dziecięcej ufności, Ty, która wszystkie swoje myśli i zmartwienia skierowałaś na to, aby nakarmić i chronić Jezusa i Maryję oraz jak najlepiej zarządzać domem. Nie baliście się żadnej pracy i wysiłku, dzień i noc oddawaliście swoje siły Jezusowi i Maryi. Dlatego proszę Cię, Święty Józefie, daj mi swoje ojcowskie serce i pomóż mi w moich pragnieniach, wysłuchaj moje wołanie i pozwól mi stać się uczestnikiem Twojego wstawiennictwa, jeśli wypełni się w tym wola Boża, której poddaję się bezwarunkowo. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Módl się za nami, Święty Józefie, abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Litania do św. Józefa…

3. dzień

Uzdrawiam Cię, Święty Józefie! Czczę Cię całym sercem. Maryja, Matka Boża, nazwała Cię Ojczymem swego Boskiego Syna i ukochała Cię jako swego Dziewiczego Oblubieńca. Wspomnij na wielką łaskę, że potrafiłeś tak ufnie żyć razem z Jezusem i Maryją, jak chętnie wypełniałeś swoje obowiązki, jaka niebiańska pociecha przepełniła Twoje serce. Pewnie wolałeś skromny dom z warsztatem w pobliżu Jezusa i Maryi od wspaniałego pałacu na ziemi. Jak ostrożnie pospieszyłeś w nieznane i uciekłeś do Egiptu, aby chronić swoją rodzinę przed Herodem. Jak wielka była Twoja cierpliwość w smutku, strachu i kłopotach! Święty Józefie, ze względu na cały ból i radość, proszę Cię, wyjednaj mi u Twojego Boskiego Pasierba, aby napełnił moje serce radością i odpowiedział na moje modlitwy. Ale szczególnie proszę Cię, przyjdź mi z pomocą z Jezusem i Maryją w ostatniej chwili mojej śmierci, w godzinie śmierci i niech moje ostatnie słowa brzmią: Jezus, Maryja, Józef! Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Módl się za nami, Święty Józefie, abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Litania do św. Józefa…

4. dzień

Święty Józefie, narzeczony Najświętszej Maryi Panny, przypominam ci siedem radości, które napełniły twoje serce: kiedy ukazał ci się anioł Pański i oznajmił ci, że Twoja Oblubienica poczęła z Ducha Świętego i porodzi Zbawiciel świata; kiedy po raz pierwszy przytuliłeś Dzieciątko Jezus w Wielką Noc; gdy widziałeś, jak trzej mędrcy pokłonili się temu dziecku i ofiarowali mu złoto, kadzidło i mirrę; kiedy anioł Pański ukazał ci się w Egipcie i nakazał ci wrócić z rodziną do swojej ojczyzny; kiedy w Jerozolimie odnalazłeś w świątyni zagubione dziecko pełne łaski i mądrości; wreszcie, gdy w Nazarecie chłopiec Jezus był ci posłuszny i rozweselał twoje serce rozmową. Ze względu na te siedem wielkich radości proszę, obdarz mnie radością patrzenia na Boga raz na zawsze i na wieki. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Módl się za nami, Święty Józefie, abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Litania do św. Józefa…

5. dzień

Święty Józefie, czcigodny patronie naszego Pana Jezusa Chrystusa, wspomnij na siedem wielkich boleści, jakie odczuwało Twoje serce: kiedy myślałeś, że musisz opuścić Maryję, swoją umiłowaną Oblubienicę; kiedy w Betlejem znalazłeś mieszkanie w nędznej stodole z Maryją; kiedy widziałeś, jak Boskie Dzieciątko cierpiało w największym ubóstwie, a nie mogłeś Mu służyć zgodnie z jego godnością; kiedy starzec Symeon przepowiedział, że Dzieciątko i Jego Matka będą bardzo cierpieć; kiedy ukazał ci się anioł Pański i nakazał ci uciec do obcego kraju z Dzieciątkiem i Jego Matką; kiedy przez lata musiałeś żyć w biedzie ze swoją rodziną w Egipcie; kiedy przez trzy dni pełne strachu szukałeś zagubionego Chłopca, aż w końcu go odnalazłeś. Z powodu tych moich gorzkich smutków proszę Cię, abyś był moim obrońcą u Boga i wyjednał mi w każdym czasie cierpienia poddanie się świętej woli Bożej. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Módl się za nami, Święty Józefie, abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Litania do św. Józefa…

6. dzień

Pozdrawiam Cię z całego serca, Święty Józefie, i dziękuję Bogu, że wybrał Cię na ojczyma swego Syna i na narzeczoną Najświętszej Dziewicy. Święty Józefie, myśląc o nieopisanej miłości i radości, jaką odczuwałeś w kręgu Jezusa i Maryi oraz o wszystkich smutkach, jakie znosiłeś w jedności ze swoją świętą rodziną, proszę o łaskę, abym ani w smutkach, ani w radościach nie oddzielał się od Miłość Boża, która jest obecna w Chrystusie, Panu naszym. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Módl się za nami, Święty Józefie, abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Litania do św. Józefa…

7. dzień

Pozdrawiam Cię, chwalebny Święty Józefie, stróżu największego skarbu w niebie i na ziemi, opiekunie Tego, który karmi wszystkie stworzenia. Którego wielu przodków i królów chciało widzieć i słyszeć, a jednak nie widzieli i nie słyszeli, którego nosiłeś na ramionach, wychowywałeś i chroniłeś. Ze względu na ten wyjątkowy zaszczyt, dla którego Bóg zawsze Cię wybierał, wyproś mi u Boskiego Pasierba, naszego Pana i Sędziego Jezusa Chrystusa, przebaczenie moich grzechów, łaskę i miłosierdzie. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Módl się za nami, Święty Józefie, abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Litania do św. Józefa…

8. dzień

Święty Józefie, duma patriarchy, jaśniejący potomku domu Dawida, pozdrawiam Cię wraz ze wszystkimi świętymi w niebie. Dzięki Twojemu wstawiennictwu wiele udało Ci się z wcielonym Synem Bożym już na ziemi, jeszcze więcej możesz dokonać w niebie. Ponieważ On, który był wam posłuszny na tym świecie, niczego wam nie odmawia w swoim królestwie, ale spełnia wszystkie wasze prośby i ofiarowuje swoją łaskę tym, dla których o nią prosicie. Dlatego zwróć na mnie swoje życzliwe oczy, łaskawy ojcze, gdy z ufnością zwrócę się do Ciebie w moich życzeniach i zapewnij mi pobożne życie i błogosławioną śmierć. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Módl się za nami, Święty Józefie, abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Litania do św. Józefa…

9. dzień

Drogi Święty Józefie, schroniłem się do Ciebie, zaufałem Tobie. Jestem przekonany, że polecisz moje życzenie Bogu. Przez Twoją miłość, która w radości i smutku związała Cię z Jezusem i Maryją, proszę Cię o wstawiennictwo. Drogi, łagodny, łaskawy Święty Józefie, pospiesz z pomocą w moich kłopotach i pozwól mi oddać się Tobie całym ciałem i duszą. Chcę żyć tak jak Ty, całkowicie poddana woli Bożej, skromna, pokorna jak wierny sługa w tajemnicy. Mam więc nadzieję, że pewnego dnia stanę się wraz z Tobą uczestnikiem jakiejś niebieskiej chwały, że wraz z Maryją będę na zawsze wielbił i wysławiał w Trójcy Jedynego Boga. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Módl się za nami, Święty Józefie, abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Litania do św. Józefa…

Ostatnia modlitwa

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś naszym zbawieniem, naszym życiem i naszym zmartwychwstaniem! Dlatego błagam Cię, nie zostawiaj mnie w strachu i rozpaczy, ale przez ból i niezliczone zasługi Twojej Matki Marii i Twojego wiernego ojczyma Józefa, pomóż swojemu słudze, którego odkupiłeś swoją najdroższą krwią. Amen.

Dla większej skuteczności odmawiajcie: Różaniec do Świętego Józefa

Całą listę nowenn znajdziesz tutaj: Nowenna

Powiązane wpisy