Modlitwy, Różaniec

Różaniec do św. Józefa

różaniec św. Józefowi

Ten Różaniec jest odmawiany na Różańcu Maryi.
Na krzyżyku odmawiamy: Wyznanie wiary.

Do pierwszych trzech koralikach dodajemy:
• który nam pomnoży wiarę,
• który nam umocni nadzieję.
• który nam doskonale umiłuje.
Pierwsza dziesiątka (i tak co druga dziesiątka)

Ojcze nasz

Módl się: Zdrowaś Maryjo, sprawiedliwy Józefie, / oblubieńcze świętej Bogurodzicy, / dziewiczy Ojcze Jezusa Chrystusa, …

Odpowiadamy Święty Józefie, módl się za nami / abyśmy według twojego przykładu święcie żyli / i w niebie wieczne błogosławieństwo osiągnęli. Amen./

Zamiast O mój Jezu odmawiamy:
O miły, łagodny, cierpliwy i pokorny święty Józefie, przyjmij nas wszystkich za swoje dzieci i bądź nam zawsze dobrym i wiernym ojcem. Amen
Po zakończeniu dziesiątków dodajemy Tajemnice za słowami dziewiczy Ojcze Jezusa Chrystusa:
• Którego gorąco kochałeś.
• Który cię słuchał i kochał.
• Za którego pracowałeś gorliwie.
• Który ci pomagał w pracy.

Na zakończenie Różańca: Boże Ojcze, Twoje niezgłębione Słowo zechciało przyoblec się w cichą ludzką naturę w skrytości domu w Nazarecie, gdzie święty Józef był głową; przez jego wstawiennictwo ucisz w nas hałas namiętności, nieuporządkowanych skłonności, abyśmy swoim mówieniem oddawali cześć tylko Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Święty Józefie, miałeś wielką miłość do milczenia, teraz wołam do Ciebie, abyś mi pomógł mi milczeć, gdy to jest potrzebne, aby nie popełnić błędu w moich słowach, tak że każde moje wypowiedziane słowo będzie na chwałę Boga i dla mojego zbawienia, pokój w moim sercu i duszy, pomoc innym, a milczenie wielką radość, która przynosi wielkie owoce i prowadzi do doskonałości. Amen.
Następnie odmawiamy Litanie do Świętego Józefa
Módlmy się: Boże, który niepojętą opatrznością raczyłeś wybrać błogosławionego Józefa na oblubieńca Najświętszej Matki swojej, daj nam, prosimy, abyśmy, czcząc go jako patrona na ziemi, zasłużyli mieć go jako orędownika w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

MODLITWA POŚWIĘCENIA ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI
Święty Józefie, troskliwy i szczęśliwy opiekunie Najświętszego Dzieciątka, któremu byłeś ojcem zarówno duchowym, jak i prawnym – bądź i mnie duchowym ojcem. Chętnie oddaję się Tobie i oddaję się pod Twoją opiekę. Od tej chwili uważam Cię za swojego ojca i opiekuna, a Ty uważaj mnie za swoje dziecko i spraw, abym poczuł działanie Twojej mocy i miłości. Dlatego wstaw się za mną o łaskę nawrócenia i wytrwałości w dobru. Daj, abym uczestniczył w Twoich cnotach. Zachowaj we mnie szczere i trwałe związki z Bogiem, duchowy pokój, głęboką pokorę serca, doskonałe zgadzanie się z wolą Bożą. Wysłuchaj mojej prośby o cierpliwość w trudnościach, mocne zaufanie w Opatrzność Bożą, a przede wszystkim płonącą miłość do Jezusa i Maryi, Jego niepokalanej Matki. O miły, łagodny, cierpliwy, pokorny i święty Józefie, przyjmij nas wszystkich za swoje dzieci i bądź nam zawsze dobrym i wiernym ojcem. Amen.

Znajdź pełną listę koronek tutaj: Różaniec

Powiązane wpisy