Modlitwy, Modlitwy do swietych

Modlitwa do świętej Anny

Modlitwa do świętej Anny

Modlitwa do Świętej Anny jest przeznaczona dla wszystkich kobiet, niezależnie czy są żonami, matkami czy dopiero się nimi staną. Święta Anna jest chrześcijańską świętą i matką Najświętszej Maryi Panny.

Modlitwa do Świętej Anny za dzieci i wnuki
Modlitwa do Świętej Anny za dzieci i wnuki ochroni i obdarzy błogosławieństwem twoje dzieci i wnuki.
Sławna Święta Anno, opiekunko chrześcijańskich rodzin, powierzam Ci moje dzieci i wnuki. Wiem, że otrzymałem/am je od Boga i że należą do Boga.
Dlatego proszę Cię, abyś mi dała Łaskę, abym zaakceptował/a to, co Bożej Opatrzności dla nich przewidziała. Błogosław im, o Łaskawa i Święta Anno, i otocz je swoją opieką.
Nie proszę Cię o szczególne przywileje dla nich, chcę tylko oddać Ci ich dusze i ciała, aby je uchronić od wszelkiego zła. Tobie powierzam ich doczesne potrzeby i ich wieczne zbawienie. Oczyść ich serca, o moja dobra Święta Anno, od przerażającego grzechu, oddal je od nałogów, zachowaj je przed zepsuciem, strzeż w ich duszach Wiary, prawości i chrześcijańskich uczuć, i naucz je kochać Boga ponad wszystko, tak jak uczyłaś swoją najczystszą córkę, Niepokalaną Dziewicę Maryję.
Święta Anno, Ty, która byłaś zwierciadłem cierpliwości, daj mi cnotę cierpliwości, abym mogła znosić trudności, które pojawiają się w wychowaniu moich dzieci i wnuków. Dla nich i dla mnie proszę Twego błogosławieństwa, Tobie, niebiańskiej Matko pełna dobroci.
Niech zawsze Cię szanujemy, tak jak Jezus i Maria, abyśmy żyli według woli Bożej i abyśmy po tym życiu osiągnęli błogosławieństwo w drugim, zjednoczeni z Tobą w chwale na wieki wieków! Sławna Święta Anno, Matko Marii i babciu Jezusa, błogosław i ochraniaj nasze dzieci i nasze wnuki. Amen.

Modlitwa do Świętej Anny dla kobiet w ciąży
Modlitwa do Świętej Anny dla kobiet w ciąży ochroni i obdarzy błogosławieństwem Ciebie i Twoje nienarodzone dziecko.
Wieczny Boże, nieskończenie dobry Ojcze, który podtrzymujesz każde stworzenie i który w swojej mądrości i dobroci obdarzyłeś moje małżeństwo, dziękuję Ci za Twoją Łaskę i z całego serca Cię proszę, błogosław moje dziecko, które już teraz oddaję i poświęcam Tobie.
Wszystkie trudności, bóle i cierpienia, które mnie spotkają, oddaję Ci wiernie dla jego doczesnego i wiecznego dobra; nie pozwól, aby umarło bez świętego Chrztu!
Mnie zaś strzeż od wszelkich grzesznych myśli, słów i czynów, które mogłyby zaszkodzić mnie lub dziecku! – O przesłodzona Dziewico i Matko Boża, święty Józefie, święta matko Anno, aniołowie stróżowie i wszyscy święci Boży, módlcie się za mnie w tym błogosławionym stanie. Amen. Ojcze nasz.

Modlitwa do Świętej Anny dla bezdzietnych
Modlitwa do Świętej Anny dla bezdzietnych pomoże Ci w stworzeniu potomstwa.
Święta Anno, obdarz mnie siłą i mocą, abym mogła przynieść na ten świat owoc, który będzie chwalił Twoje imię. Pozwól, Święta Anno, aby w moim łonie rozwijało się nowe życie, godne Twojego miłosierdzia. Obdarz mnie cierpliwością i mądrością, a ja będę się starać być wytrwała i oddana Tobie. Amen.

Całą listę modlitw do świętych znajdziesz tutaj: Modlitwy do świętych

Powiązane wpisy