Modlitwy, Modlitwy do swietych

Modlitwa do Świętej Brygidy

Modlitwa do św. Brygidy

Modlitwy św. Brygidy są znane i cenione od wieków. Mówi się, że sam Jezus przekazał te modlitwy św. Brygidzie.

Modlitwa otwierająca

Panie Jezu, pragnę tę Twoją modlitwę skierować do Ojca siedem razy, jednocząc się z miłością, z jaką uświęciłeś ją w swoim sercu i wypowiedziałeś ustami. Zabierz to z moich ust do swojego serca. Udoskonalaj je i dopełniaj w sposób doskonały, aby mogło oddać Trójcy Przenajświętszej całą cześć i radość, jakie Ty jej okazywałeś, modląc się za nią na ziemi. Niech cześć i radość przenikną Twoją świętą ludzką naturę w celebracji Twoich świętych ran i Twojej świętej krwi, która z nich wypłynęła.

Pierwsza modlitwa – Jezus

Ojcze Przedwieczny, przez czyste ręce Maryi i przez Boskie Serce Jezusa ukazuję Ci pierwsze rany, pierwsze bóle i pierwszą krew, którą przelał jako zadośćuczynienie za moje grzechy młodości i grzechy wszystkich ludzi oraz jako zabezpieczenie przed pierwszymi grzechami śmiertelnymi, zwłaszcza moich krewnych.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Modlitwa druga – Męka Jezusa w Ogrodzie Getsemani

Ojcze Przedwieczny, przez czyste ręce Maryi i przez Boskie Serce Jezusa ukazuję Ci straszliwą mękę Serca Jezusowego w Ogrodzie Getsemani i ukażę Ci każdą kroplę Jego krwawego potu jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy mojego serca i grzechy wszystkich ludzi, na ochronę przed nimi i na szerzenie miłości do Boga i bliźniego.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Modlitwa trzecia – Biczowanie Jezusa

Ojcze Przedwieczny, przez czyste ręce Maryi i przez Boskie Serce Jezusa ukazuję Ci tysiące ciosów, straszliwych bólów i drogocenną krew Jezusa, którą przelał podczas biczowania, jako zadośćuczynienie za moje grzechy cielesne i grzechów wszystkich ludzi, jako ochronę przed nimi i dla zachowania niewinności, zwłaszcza moich bliskich.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Modlitwa czwarta – Ukoronowanie koroną cierniową

Ojcze Przedwieczny, przez czyste ręce Maryi i przez Boskie Serce Jezusa ukazuję Ci rany, ból i Najdroższą Krew, która wypłynęła z głowy Jezusa, gdy był ukoronowany koroną cierniową, jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy ducha mojego i grzechy wszystkich ludzi, jako ochronę przed tymi grzechami i dla urzeczywistnienia Królestwa Bożego na ziemi.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Modlitwa piąta – Droga Krzyżowa Jezusa

Ojcze Przedwieczny, przez czyste ręce Maryi i Boskie Serce Jezusa ukazuję Ci Syna Twojego przybitego i podniesionego na krzyżu, jego rany na rękach i stopach oraz wypływającą z nich Świętą Krew, jego skrajne ubóstwo i doskonałą posłuszeństwo, Jego straszliwe bóle ciała i duszy, najdroższą śmierć i bezkrwawe odnowienie Jego ofiary we wszystkich Mszach świętych odprawianych na ziemi. Ukazuję Ci to wszystko jako zadośćuczynienie za grzechy moje i wszystkich ludzi, za chorych, umierających, księży, świeckich, w intencjach Ojca Świętego Papieża, o odnowę rodzin chrześcijańskich, o jedność w wierze, naszej ojczyźnie, jedność wszystkich narodów w Chrystusie i w Kościele Świętym oraz za tych, którzy są poza nim.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Szósta modlitwa – ukrzyżowanie Jezusa

Ojcze Przedwieczny, przez czyste ręce Maryi i Boskie Serce Jezusa ukazuję Ci Syna Twojego przybitego i podniesionego na krzyżu, jego rany na rękach i stopach oraz wypływającą z nich Świętą Krew, jego skrajne ubóstwo i doskonałą posłuszeństwo, Jego straszliwe bóle ciała i duszy, najdroższą śmierć i bezkrwawe odnowienie Jego ofiary we wszystkich Mszach świętych odprawianych na ziemi. Ukazuję Ci to wszystko jako zadośćuczynienie za grzechy moje i wszystkich ludzi, za chorych, umierających, księży, świeckich, w intencjach Ojca Świętego Papieża, o odnowę rodzin chrześcijańskich, o jedność w wierze, naszej ojczyźnie, jedność wszystkich narodów w Chrystusie i w Kościele Świętym oraz za tych, którzy są poza nim.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Modlitwa siódma – Rana Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ojcze Przedwieczny, racz przyjąć krew i wodę, które wypłynęły z Najświętszego Serca Jezusowego i nieskończone zasługi z nich płynące, na potrzeby Kościoła Świętego oraz jako zadośćuczynienie za grzechy wszystkich ludzi. Prosimy, bądź dla nas dobry i miłosierny. Krew Chrystusa, ostatnia treści Najświętszego Serca Jezusa, oczyść mnie i oczyść wszystkich moich braci od wszelkiego grzechu! Wodo z Najświętszego Serca Jezusowego, uwolnij mnie od zasłużonej kary za moje grzechy i zgaś ogień czyśćca za mnie i za wszystkie dusze w czyśćcu!

Amen. Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Kompletną listę modlitw do świętych znajdziesz tutaj: Modlitwy do świętych

Powiązane wpisy