Modlitwy, Różaniec

Różaniec tajemnic chwalebnych

różaniec sławne tajemnice

RÓŻANIEC CHWALEBNE TAJEMNICE
Chwalebne tajemnice różańca odmawia się w środy, niedziele i w okresie wielkanocnym.
Niech nas przez te tajemnice różańca prowadzi błogosławiona Dziewica Maryja, pełna łaski.

Wierzę w Boga
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo (Która nam pomnoży wiarę)
Zdrowaś Maryjo (Która nam umocni nadzieję)
Zdrowaś Maryjo (Która nam doskonali miłość)
Chwała Ojcu

1. TAJEMNICA
OJCZE NASZ
10 X ZDROWAŚ MARYJO (Który z martwych zmartwychwstał)
CHWAŁA OJCU

2. TAJEMNICA
OJCZE NASZ
10 X ZDROWAŚ MARYJO (Który wstąpił do nieba)
CHWAŁA OJCU

3. TAJEMNICA
OJCZE NASZ
10 X ZDROWAŚ MARYJO (Który zesłał Ducha Świętego)
CHWAŁA OJCU

4. TAJEMNICA
OJCZE NASZ
10 X ZDROWAŚ MARYJO (Który wziął Ciebie, Dziewico, do nieba)
CHWAŁA OJCU

5. TAJEMNICA
OJCZE NASZ
10 X ZDROWAŚ MARYJO (Który Cię, Dziewico, na niebie ukoronował)
CHWAŁA OJCU

RÓŻANIEC CHWALEBNE TAJEMNICE W INNY SPOSÓB
1. Jezus, który zmartwychwstał! Ty, Jezu, trzeciego dnia po śmierci zmartwychwstałeś. Apostołowie, którzy Cię widzieli zmartwychwstałego, oddali życie w obronie tej prawdy. Ja także wierzę, że życie nie kończy się śmiercią. Daj mi łaskę, abym zachował serce czyste i prawe, tak jak Twoje, i abym podążał Twoją drogą, która kończy się zmartwychwstaniem i życiem wiecznym.
2. Jezus, który wstąpił do nieba! Kilka dni po zmartwychwstaniu wstąpiłeś do nieba. I my pragniemy wstąpić, żyjąc według naszych ideałów, ale nie możemy tego zrobić bez Twojej pomocy. Daj nam swoją siłę, aby w naszym sercu każdego dnia rosły dary, które Bóg zasiał w naszych sercach.
3. Jezus, który zesłał Ducha Świętego, Maryjo! Podczas rozmowy z Apostołami w Wieczerniku Duch Święty ich przemienił. Pełni odwagi, pędzili, aby zapalić świat wiadomością o Chrystusie. Podczas odmawiania różańca, módl się także Ty z nami i proś o Ducha Świętego. Naucz wszystkie dzieci naszych czasów modlić się i żyć różańcem, aby dokonały się nowe Duchy, które przemienią świat.
4. Jezus, który wziął Ciebie, Dziewico, do nieba, Maryjo! Bóg zabrał Cię do nieba duszą i ciałem i powierzył Ci zadanie przyprowadzenia nas do Jezusa, prowadzenia i chronienia nas. Matko, oddaję Ci swoje serce. Chcę żyć zjednoczony z Tobą i w sojuszu z Tobą. Niech Twoje serce będzie moim schronieniem i drogą prowadzącą mnie do Boga.
5. Jezus, który Cię, Dziewico, na niebie ukoronował, Maryjo! Chcemy podążać drogą, którą w tajemnicach różańca widzimy, że Ty przechodzisz, prowadząc życiem silnym, godnym, prostym i hojnym, szerząc miłość, pokój i radość. Koronujemy Cię królową naszych serc, abyś nas prowadziła i przemieniała.

Znajdź pełną listę koronek tutaj: Różaniec

Powiązane wpisy