Litanie, Modlitwy

Litania do Przesławionego Imienia Maryi

litanie Przenajświętszego Imienia Maryi

Litania Wspaniałego Imienia Maryi
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, wysłuchaj nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Synu Maryi, wysłuchaj nas!
Synu Maryi, wysłuchaj nas!
Niezmienny Ojcze, którego córką jest Maryja, zmiłuj się nad nami
Wieczny Synu, którego matką jest Maryja,
Duchu Święty, którego oblubienicą jest Maryja,
Przedziwna Trójco, której służebnicą jest Maryja,
Maryjo, Matko Boga żywego, módl się za nami
Maryjo, córko Nieosiągalnego Światła,
Maryjo, nasze światło,
Maryjo, nasza siostra,
Maryjo, potomku Jessego,
Maryjo, pędzie królów,
Maryjo, najlepsze dzieło Boże,
Maryjo, niepokalana,
Maryjo, cała piękna,
Maryjo, dziewicza Matko,
Maryjo, która cierpiała z Jezusem,
Maryjo, przeszyta mieczem,
Maryjo, pozbawiona pociechy,
Maryjo, która stała pod krzyżem,
Maryjo, oceanie gorzkości,
Maryjo, która radowała się wolą Bożą,
Maryjo, nasza Pani,
Maryjo, nasza Królowo,
Maryjo, świecąca jak słońce,
Maryjo, piękna jak księżyc,
Maryjo, ukoronowana dwunastoma gwiazdami,
Maryjo, która zasiadasz po prawicy Jezusa,
Maryjo, nasza słodyczy,
Maryjo, nasza nadziejo,
Maryjo, chwało Jeruzalem,
Maryjo, radości Izraela,
Maryjo, czci naszego ludu,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
Błogosławiona jesteś między niewiastami.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, który widzisz, jak szczerze pragniemy schronić się pod cieniem Imienia Maryi, racz, prosimy Cię, abyśmy jak najczęściej w naszych potrzebach wzywali Jej imienia, abyśmy otrzymali łaskę i przebaczenie z Twojego Świętego nieba. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Kompletną listę litanii znajdź tutaj: Litanie

Powiązane wpisy