Modlitwy, Nowenna

Nowenna Matce Sinajskiej

modlitwy_modlitwa do Matki Bożej Sinajskiej

Pierwszy dzień

„Wspaniała Pani Sinjska, Twoje chwalebne imię jest powszechnie znane. Od cudownego zwycięstwa pod Sinjem w 1715 r. aż do dziś wierzący z wielu krajów pielgrzymują do Sinja, aby okazać swoją wdzięczność i honor oraz pokazać swoje cierpienie, ból i różne potrzeby. Ty, nasza dobra Matko, słuchaj ich i odpowiadaj, pomagaj i wychowuj, chroń i broń. Matko Boża Sinjska, my także zwracamy się do Ciebie w tej godzinie, prosząc o Twoją pomoc. Wstawiaj się za nami u Twojego Syna Jezusa, bo wszystkie nasze troski i potrzeby możesz zawrzeć w jednym cudownym słowie miłości. On najlepiej rozumie mowę Twojej matczynej miłości i za Twoim wstawiennictwem wysłucha naszych modlitw i ześle nam swoją boską pomoc. Szczególnie prosimy Cię, wyproś nam miłość do Ojca Niebieskiego i żywe pragnienie rozpoznawania i wykonywania Jego Świętej woli we wszystkim. W ten sposób sprawimy Tobie, Nasza Matko, największą radość.
Amen.
3 Zdrowaś Maryjo… i 1 Chwała Ojcu…
Módl się za nami, Cudowna Pani z Sinj! Stać się godnym obietnic Chrystusowych. Pomódlmy się! Boże, który przez cudowny Obraz Twojej Matki w Sinj ukazałeś zbawczą moc swojej miłości, uczyń nas godnymi szczerej miłości do Jej, naszej Niebiańskiej Matki, i za jej wstawiennictwem przyjdź raz do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Piosenka: Obróć swoje łagodne oczy

Drugi dzień

Modlitwa przygotowawcza (od początku nowenny).
Po modlitwie przygotowawczej odmawia się 3 Zdrowaś Maryjo.
Potężna Pani Sinjska, pewnego razu w święto Twojego Wniebowstąpienia okazałaś swoją matczyną dobroć pod Sinjem i zapewniłaś niebiańską pomoc swojemu ludowi, który żarliwie się do Ciebie modlił. Dlatego w tym dniu szczególnie Cię czcimy i gromadzimy się przed Twoim Obrazem na pobożnej modlitwie. Dziewico łaskawa, czysta Matko Jezusa i nasza Matka, po chwalebnym wniebowstąpieniu do nieba, wybłagaj dla nas Łaskę, abyśmy i my tak żyli, a nasza dusza była czysta i gotowa na rozstanie z ciałem i odejście z tego świata. Niech nasze życie na ziemi będzie ciągłym przygotowaniem do radości niebieskiej, którą dał nam Twój Syn Jezus, w której oczekujemy komunii z Nim, z Ojcem Niebieskim i Duchem Świętym w Królestwie Niebieskim. Amen.
3 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu…
Módl się za nami, Cudowna Pani z Sinj! Stać się godnym obietnic Chrystusowych. Pomódlmy się! Boże, który przez cudowny Obraz Twojej Matki w Sinj ukazałeś zbawczą moc swojej miłości, uczyń nas godnymi szczerej miłości do Jej, naszej Niebiańskiej Matki, i za jej wstawiennictwem przyjdź raz do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Piosenka: Obróć swoje łagodne oczy

Trzeci dzień

Modlitwa przygotowawcza (od początku nowenny).
Po modlitwie przygotowawczej odmawia się 3 Zdrowaś Maryjo.
Wierna Matko Boża z Sinj, przez prawie trzysta lat Twoje oddane dzieci znajdowały się pod wpływem Twojego Świętego Obrazu. Nawet dzisiaj w swojej dobroci i miłosierdziu jesteś nam tak wierny, jak byłeś naszym włóczkom. Twoje macierzyńskie Serce się nie zmienia. Nie zapomina o swoich dzieciach. Jeszcze przed Twoim odejściem z tego świata do Twojego Boskiego Syna w niebie byłeś pocieszeniem, nadzieją i światłem wiary dla apostołów zgromadzonych wokół Ciebie podczas rozstania. Świętujesz koronację w niebie, ale jesteś z nami na równi swoją miłością, swoją macierzyńską opieką. Pociesz nas, którzy zwracamy się do Ciebie w naszych utrapieniach, a szczególnie pomóż nam w godzinie naszej śmierci. Amen.
3 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu…
Módl się za nami, Cudowna Pani z Sinj! Stać się godnym obietnic Chrystusowych. Pomódlmy się! Boże, który przez cudowny Obraz Twojej Matki w Sinj ukazałeś zbawczą moc swojej miłości, uczyń nas godnymi szczerej miłości do Jej, naszej Niebiańskiej Matki, i za jej wstawiennictwem przyjdź raz do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Piosenka: Oczy święte, oczy łagodne


Dzień czwarty

Modlitwa przygotowawcza (od początku nowenny).
Po modlitwie przygotowawczej odmawia się 3 Zdrowaś Maryjo.
Dobra Pani Sinjska, która mogłabyś wyliczyć wszystkie łaski, którymi obdarzyłaś swoich pobożnych czcicieli poprzez Twój Święty Obraz. Wielu Twoich wyznawców z wdzięcznością opowiada o łaskach, jakie otrzymali za Twoim matczynym wstawiennictwem. A my przychodzimy do Ciebie, aby wypłakać nasz ból, pokazać nasze cierpienia i polecić siebie, wszystkich naszych bliskich i cały świat. Dziękuję za Twoje kochające, matczyne spojrzenie. Dziękuję za matczyne zrozumienie i szczerą pomoc. Twoje Macierzyńskie Serce jest najwierniejszym obrazem Serca Jezusowego. Chwalebna Dziewico, nie opuściłaś tego świata jak inne dzieci Adama, ale Twoja miłość zjednoczyła się z Bożą i zabrała Cię z ziemi do nieba. Uproś nam żywą miłość do Królestwa Bożego tu na ziemi i w niebie.
Amen.
3 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu…
Módl się za nami, Cudowna Pani z Sinj! Stać się godnym obietnic Chrystusowych. Pomódlmy się! Boże, który przez cudowny Obraz Twojej Matki w Sinj ukazałeś zbawczą moc swojej miłości, uczyń nas godnymi szczerej miłości do Jej, naszej Niebiańskiej Matki, i za jej wstawiennictwem przyjdź raz do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Piosenka: Oczy święte, oczy łagodne


Piąty dzień

Modlitwa przygotowawcza (od początku nowenny).
Po modlitwie przygotowawczej odmawia się 3 Zdrowaś Maryjo.
Wspaniała Pani Sinj, która raczyła wybrać to miasto na miejsce Twojej cudownej pomocy, dziękujemy, że możemy Cię po nim nazywać, Pani Sinj. Zawsze bądź dla nas łaskawy i pomagaj nam we wszystkich naszych kłopotach. Dziewico Wybrana, w dniu Twojego chwalebnego wejścia do nieba z duszą i ciałem, aniołowie powitali Cię radosną pieśnią, do której ośmielamy się przyłączyć nasze głosy. Niech będzie błogosławiona godzina, w której zostaniesz w chwale wzięty do nieba, aby królować na wieki z Jezusem i wstawiać się za nami. Dziewico Mądra, daj nam mądrość, abyśmy tak żyli, abyśmy razem z Tobą zasłużyli na życie wieczne w chwale Królestwa Niebieskiego.
Amen.
3 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu…
Módl się za nami, Cudowna Pani z Sinj! Stać się godnym obietnic Chrystusowych. Pomódlmy się! Boże, który przez cudowny Obraz Twojej Matki w Sinj ukazałeś zbawczą moc swojej miłości, uczyń nas godnymi szczerej miłości do Jej, naszej Niebiańskiej Matki, i za jej wstawiennictwem przyjdź raz do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Piosenka: Oczy święte, oczy łagodne


Dzień szósty

Modlitwa przygotowawcza (od początku nowenny).
Po modlitwie przygotowawczej odmawia się 3 Zdrowaś Maryjo.
Najwspanialsza Pani Sinj, złota korona, która zdobi Twój Święty Obraz, jest trwałą pamiątką miłości i wdzięczności, jaką wyróżniali się dla Ciebie nasi pradziadkowie. Ona jest odbiciem korony, którą jesteś ukoronowany w Niebie jako Królowa Nieba i Ziemi. Ty, Pocieszenie smutnych, Ucieczka grzeszników, Nadziejo pozbawionych praw, Rozmówczyni samotnych, Matko naszego Zbawiciela Jezusa, spójrz łaskawie na nas z Nieba. Daj nam, droga Matko, abyśmy tak żyli, abyśmy po śmierci odczuli Twoją matczyną miłość i byli uczestnikami Twojej wiary i oddania Bogu. W Twoich ramionach chroń nas przed wrogiem piekła i prowadź nas szczęśliwie do Jezusa na dziedzińcach Królestwa Niebieskiego, które On dla nas przygotował.
Amen.
3 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu…
Módl się za nami, Cudowna Pani z Sinj! Stać się godnym obietnic Chrystusowych. Pomódlmy się! Boże, który przez cudowny Obraz Twojej Matki w Sinj ukazałeś zbawczą moc swojej miłości, uczyń nas godnymi szczerej miłości do Jej, naszej Niebiańskiej Matki, i za jej wstawiennictwem przyjdź raz do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Piosenka: Oczy święte, oczy łagodne


Siódmy dzień

Modlitwa przygotowawcza (od początku nowenny).
Po modlitwie przygotowawczej odmawia się 3 Zdrowaś Maryjo.
Piękna Pani Sinjska, która nie kocha łaski Twojego Świata Sika, piękna Twojego matczynego oblicza i łagodność Twojego spojrzenia, którym wzywasz nas do siebie. Z Twojej pięknej twarzy emanuje także lekki zarys smutku. W tym smutku rozpoznajemy Twoje matczyne współczucie dla nas w naszych smutkach, cierpieniach i kłopotach. Sprawia, że ​​Twoja twarz staje się jeszcze bardziej urocza i atrakcyjna dla naszych oczu oraz jeszcze bardziej podbija nasze serca i duszę. Pokornie spuściłeś oczy, pokorny Sługo Boży, ale ich nie zamknąłeś, bo troskliwym spojrzeniem matki nieustannie podążasz za swoimi dziećmi, okazujesz im swoją miłość, zapewniasz ochronę i pomoc. Pobożne dusze są świadkami, jak Wasze oblicze na cudownym Obrazie rumieni się szczególnym rumieńcem, gdy słyszycie nasze wołania i nasze prośby. Piękna Dziewico Maryjo, niech piękno Twojego Oblicza rozświetla nasze dusze i nasze twarze pięknem Twojej wiary, ufności i nadziei pokładanej w Bogu.
Amen.
3 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu…
Módl się za nami, Cudowna Pani z Sinj! Stać się godnym obietnic Chrystusowych. Pomódlmy się! Boże, który przez cudowny Obraz Twojej Matki w Sinj ukazałeś zbawczą moc swojej miłości, uczyń nas godnymi szczerej miłości do Jej, naszej Niebiańskiej Matki, i za jej wstawiennictwem przyjdź raz do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Piosenka: Oczy święte, oczy łagodne


Ósmy dzień

Modlitwa przygotowawcza (od początku nowenny).
Po modlitwie przygotowawczej odmawia się 3 Zdrowaś Maryjo.
Miłosierna Pani Sinjska, pierwsi czciciele Twojego Świętego Wizerunku nazywali Cię Matką Łaski. To imię Ci odpowiada, bo nie ma wśród naszych problemów, których nie rozumiesz, którymi się z nami nie dzielisz i w których nie chciałbyś nam pomóc. Gdy wróg nas zaatakował, odparliście go. Kiedy szalała zaraza, wy ją zakończyliście. Gdyby była susza, niebo za Twoim wstawiennictwem otworzyłoby śluzy. Kiedy trzęsienie ziemi wstrząsnęło ziemią, domami i ludźmi, byliście gwarancją pokoju i odrodzenia. Kiedy niespokojna rodzina otwiera ci drzwi, wchodzisz z pokojem Twojego Boskiego Syna. Kiedy smutek bierze górę, znajdujemy w Tobie pocieszenie. Kiedy płyną łzy, wycierasz je. Kiedy wśród twoich dzieci pojawia się zniechęcenie, zachęcasz je. Kiedy ślepota ogarnie nasze oczy lub duszę, usuniesz ciemną zaćmę. Kiedy nasze uszy i serce są głuche, Ty je otwierasz, abyśmy mogli usłyszeć uzdrawiające słowa Jezusa. Kiedy potykamy się na ścieżce życia, Ty nas podnosisz. Kiedy życie przygniata nasze ciało, wzmacniacie je pokarmem duchowym. Za ich wstawiennictwem leczą nasze rany zarówno na ciele, jak i na duszy. Wybawiasz nas od śmiertelnego niebezpieczeństwa na wojnie i w pokoju, na lądzie, morzu i w powietrzu. Wszyscy jesteśmy tutaj ze swoimi różnymi potrzebami i problemami. O, pomóż nam, nasz miłosierny Wspomożycielu.
Amen.
3 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu…
Módl się za nami, Cudowna Pani z Sinj! Stać się godnym obietnic Chrystusowych. Pomódlmy się! Boże, który przez cudowny Obraz Twojej Matki w Sinj ukazałeś zbawczą moc swojej miłości, uczyń nas godnymi szczerej miłości do Jej, naszej Niebiańskiej Matki, i za jej wstawiennictwem przyjdź raz do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Piosenka: Oczy święte, oczy łagodne


Dziewiąty dzień

Modlitwa przygotowawcza (od początku nowenny).
Po modlitwie przygotowawczej odmawia się 3 Zdrowaś Maryjo.
Wywyższona Pani Sinj, jesteśmy szczęśliwi, że nasz naród wywyższa i uwielbia Cię. Cieszymy się, że zwłaszcza w święto Twojego Wniebowstąpienia do nieba z dusz, serc i ust niezliczonych pielgrzymów płyną podziękowania, modlitwy i pieśni do Ciebie, wywyższonej i tak bliskiej nam, naszej Niebieskiej Matki. Wypada, aby Twoje imię było czczone na całym świecie, ponieważ jesteś tak potężny, taki słodki, tak sławny i czuły. O Najświętsza i Najwyższa Pani, niech te nasze modlitwy zachęcą jeszcze większą liczbę Twoich dzieci do wielbienia Ciebie, bo przez Ciebie celebrujemy Najświętszą Trójcę Bożą. Dziękuję Ci, droga Mamo, za wszystkie łaski, którymi obdarzyłaś nas i wszystkie Twoje dzieci. Droga Pani, wyproś nam u Boga Łaskę, o którą się modlimy. To zachęci nas do coraz gorętszego kochania Cię i bycia jeszcze gorliwszymi apostołami Twojej chwały. A gdy zapuka do nas godzina śmierci, z Twoim imieniem na ustach pójdziemy z tego świata do nieba.
Amen.
3 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu…
Módl się za nami, Cudowna Pani z Sinj! Stać się godnym obietnic Chrystusowych. Pomódlmy się! Boże, który przez cudowny Obraz Twojej Matki w Sinj ukazałeś zbawczą moc swojej miłości, uczyń nas godnymi szczerej miłości do Jej, naszej Niebiańskiej Matki, i za jej wstawiennictwem przyjdź raz do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Piosenka: Oczy święte, łagodne oczy

Całą listę nowenn znajdziesz tutaj: Nowenna

Powiązane wpisy