Modlitwy, Nowenna

Nowenna do św. Anny

nowenny do św. Anny

Pierwszy dzień

MODLITWA O MĄDROŚĆ

Św. Anno, Matko wszechmądrej Dziewicy, wybłagaj dla mnie od wiecznej mądrości dar mądrości, ten wielki dar Ducha Świętego. Ześlij mi mądrość, która stoi przy tronie Bożym, aby była ze mną i pracowała ze mną w każdym czasie, abym zawsze wiedział, co mam robić, a czego mi brakować i aby mnie prowadziła w wykonywaniu moich obowiązków. Nic o sobie nie wiem i nie widzę prawdy. Oświetlony boskim światłem, nigdy nie zbłądzę. Wskaż mi, święty opiekunie, zawsze właściwą drogę, którą powinienem podążać i daj mi środki, abym zawsze postępował właściwie. Daj mi mądrość, której chrześcijanka potrzebuje zarówno jako żony, jak i matki.

Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu…..

Drugi dzień

MODLITWA O SIŁĘ

Święta Anno, Matko Dziewicy, daj mi świętą siłę, abym nie poddawał się trudnościom mojej trudnej sytuacji, ale wytrwał we wszystkich zmaganiach i bohatersko znosił wszystkie trudy. Sam jestem słaby, ale z łaską Bożą mogę wszystko. Módlcie się za mną przez Maryję Jezusową, abym na wzór silnej kobiety była podporą dla męża i kijem dla moich dzieci i w ten sposób zdobyła koronę życia wiecznego.

Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu…..

Dzień trzeci

MODLITWA O ŁAGODNOŚĆ I CIERPLIWOŚĆ

Święta Anno, Matko miłosiernej Dziewicy, proszę Cię o ducha łagodności, tak potrzebnego w życiu rodzinnym, i o świętą cierpliwość, która jest obietnicą błogości w różnych trudach życia małżeńskiego i powołania macierzyńskiego.

W Boskim Sercu Jezusa obdarz mnie sercem cichym, które przezwycięży skłonność do gniewu i niecierpliwości i będzie wzorem prawdziwej łagodności. Naucz mnie dźwigać ciężar bliźniego i w ten sposób wypełniać przykazanie Chrystusa, który obiecał pokornym ziemię.

Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu…..

Czwarty dzień

MODLITWA O POKÓJ I HARMONIĘ

Święta Anno, związana węzłem małżeńskim z bogobojnym Joachimem, złącz nas, chrześcijańskich małżonków, tym świętym węzłem, który wypływa z tego wielkiego sakramentu, tajemnicy pełnej łaski i błogosławieństwa. Zachowaj w nas ducha harmonii, abyśmy mogli być dziećmi Bożymi jako pokojowi towarzysze. Usuń od nas wszystko, co mogłoby zakłócić tę świętą harmonię. Szczególnie odpędź wszelkie namiętności i wady, zwłaszcza niebezpieczną zazdrość. Zachowajmy wierność małżeńską aż do śmierci, nadajmy sens i miłość domowi, a całą moją pracę kierujmy według świętej woli i pragnienia Boga.

Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu…..

Piąty dzień

MODLITWA O PRAWDZIWĄ NADNATURALNĄ MIŁOŚĆ

Święta Anno, Matko Maryi, Matko pięknej miłości, obdarz mnie prawdziwą miłością małżeńską, naucz mnie kochać męża, bo tego chce Bóg i tak jak On chce, abym w moim mężu kochała Boga, który dał mi go na swego dziedzic. Pomnóż we mnie świętą miłość, aby z biegiem lat stawała się większa, czystsza i świętsza, a na starość stała się doskonała. Daj mi matczyną miłość do moich dzieci, abym zawsze widziała w nich dzieci i obraz Boga, który musimy wychować do życia wiecznego.

Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu…..

Dzień szósty

MODLITWA O POSŁUSZEŃSTWO

Święta Anno, narzeczona świętego Joachima, która ze względu na Boga była uległa mężowi swemu, wyjednaj mi cnotę posłuszeństwa. Spraw, abym zawsze wiernie spełniała ten pierwszy i najkonieczniejszy obowiązek żony i abym była posłuszna mężowi we wszystkim, co wypada przed Panem, tak jak Kościół jest posłuszny Chrystusowi. Nie pozwól mi nigdy zapomnieć, że zgodnie z ustanowieniem Bożym mąż jest głową żony. Pozwól mi słuchać z miłością i z miłości, co czyni prawdziwe posłuszeństwo łatwiejszym i słodszym. Proś Jezusa o łaskę, abym przez posłuszeństwo małżeńskie została wzbogacona zasługami dla nieba i osiągnęła szczęśliwość wieczną.

Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu…..

Siódmy dzień

MODLITWA O CZYSTOŚĆ POSTAW

Święta Anno, Matko Najświętszej Matki Marii, uproś mi przez swą najczystszą córkę, od Jej Boskiego Syna Jezusa, cenną cnotę czystości klasowej, tak niezbędną do szczęścia małżeńskiego. Naucz mnie zachować świętość i czystość mojego małżeństwa. Zawsze prawdziwie inspiruj mnie do wykonywania powierzonych mi obowiązków, zawsze robiąc tylko to, co jest dozwolone i miłe Bogu. Niech moje małżeństwo będzie naprawdę okazją do tajemniczej świętej więzi Chrystusa z Kościołem, która jest największą godnością małżeństwa chrześcijańskiego, jego błogosławieństwem i najwyższą zasługą.

Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu…..

Ósmy dzień

MODLITWA O NASZE UŚWIĘCENIE

Święta Anno, Matko Matki Bożej Miłosierdzia, uproś mi przez potężne wstawiennictwo Twojej Najświętszej Córki u Jezusa łaskę pobożnego, bogobojnego, cnotliwego życia w życiu małżeńskim, abym mogła osiągnąć obiecaną błogość kobietom, jeśli wytrwają w wierze i poświęceniu. Uświęć mnie korzeń, aby gałęzie, moje dzieci, stały się święte. Daj mi siłę, abym wiernie, świadomie i z miłością do Boga pełnił wszystkie obowiązki mojego powołania, abym mógł stać się szczęśliwy i błogosławiony moim powołaniem zgodnie z wolą Bożą.

Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu…..

Dziewiąty dzień

MODLITWA O DOBRE WYCHOWANIE DZIECI

Święta Anno, Matko Królowej wszystkich świętych, udziel mi łaski dobrego wychowania dzieci przez Jezusa przez Maryję, od której zależy cała moja wieczność. Tak jak w najmłodszym wieku przyprowadziłeś do świątyni swoją córeczkę Marię i ofiarowałeś ją Panu, naucz mnie, jak ja od najmłodszych lat będę wychowywał moje dzieci do życia wiecznego wraz z ich ojcem i moim mężem. Niech nie mniej troszczę się o ducha i serce moich dzieci, niż o ich dobro fizyczne, daj mi rozum i siłę, abym w trudnym zadaniu wychowania zawsze znała właściwą drogę i realizowała ją ze wszystkich sił móc. Pozwólcie mi wychowywać dzieci pouczeniami i przestrogami, w razie potrzeby karami, ale przede wszystkim dobrym przykładem w słowie i czynie. Pomóż mi, dobra Matko, wychować moje dzieci na sługi Boga i świętych, powołanych do zajęcia pustych miejsc upadłych aniołów w niebie. Pozwól mi przyjść z moimi dziećmi i przez nie do wiecznej szczęśliwości z moim mężem.

Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu…..

Odmawiajcie także tę nowennę: Nowennę do Świętego Szarbela

Całą listę nowenn znajdziesz tutaj: Nowenna

Powiązane wpisy