Litanie, Modlitwy

Litania do Świętej Rodziny z Nazaretu

Litanie do Świętej Rodziny z Nazaretu

Panie, zmiłuj się!
Chryste, zmiłuj się!
Panie, zmiłuj się!
Chryste, wysłuchaj nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Rodzino, Święta Rodzino Jezusa, Maryi i Józefa, módl się za nami
Święta Rodzino, która jest początkiem nowego stworzenia,
Święta Rodzino, ziemska trójco, odbicie Trójcy Niebieskiej,
Święta Rodzino, świątynio nieustannej modlitwy,
Święta Rodzino, harmonio radosnego porządku i poświęconej pracy,
Święta Rodzino, która serdecznie przyjmuje każdego,
Święta Rodzino, która zawsze jest gotowa pomagać wszystkim,
Święta Rodzino, która zawsze poddaje się woli Bożej,
Święta Rodzino, blasku godnego ubóstwa,
Święta Rodzino, przykładzie siły w każdej trudności,
Święta Rodzino, wierna wszystkim pobożnościom religijnym,
Święta Rodzino, królestwo dziewiczej miłości,
Święta Rodzino, królestwo najtroskliwszej opieki nad Synem Bożym,
Święta Rodzino, królestwo pokornej posłuszeństwa Syna Bożego,
Święta Rodzino, twierdzo wiary,
Święta Rodzino, arko Nowego Przymierza,
Święta Rodzino, imię jedno i ukochane,
Święta Rodzino, prawdziwy wzorze dla każdej rodziny,
Święta Rodzino, radości aniołów niebieskich,
Święta Rodzino, błogosławiona przez wszystkich ludzi,
Święta Rodzino, wierna Bożym przykazaniom,
Święta Rodzino, która żyła skromnie i ukryta przed oczami innych ludzi,
Święta Rodzino, której życie jest wspaniałe w oczach Ojca Niebieskiego,
Święta Rodzino, źródło radości dla wszystkich,
Święta Rodzino, źródło naszej świętości,
Święta Rodzino, źródło naszego zbawienia,
Święta Rodzino, zbawienie dla grzeszników,
Święta Rodzino, radości w naszej godzinie śmierci,
Święta Rodzino, bramo raju,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!

Módl się za nami, Święta Rodzino z Nazaretu,
Abyśmy stali się godni obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Miłosierny Ojcze, daj nam zawsze naśladować przykład Świętej Rodziny, abyśmy po próbie tego życia mogli uczestniczyć w niebiańskiej chwale.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Kompletną listę litanii znajdź tutaj: Litanie

Powiązane wpisy