Litanie, Modlitwy

Litania do Ducha Świętego

Litanie do Ducha Świętego

Panie, zmiłuj się!
Chryste, zmiłuj się!
Panie, zmiłuj się!
Chryste, wysłuchaj nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze, Boże niebieski, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jeden Boże,
Duchu Święty, który pochodzisz od Ojca i Syna, zmiłuj się nad nami! (powtarza się dla każdego wezwania)
Duchu Święty, przez którego prorocy przemawiali,
Duchu Święty, który świadczysz o Jezusie Chrystusie,
Duchu Święty, nasz Boży Nauczycielu,
Duchu Święty, przez którego Dziewica Maryja poczęła Syna Bożego,
Duchu Święty, który mieszka w nas,
Duchu mądrości i rozumu,
Duchu rady i męstwa,
Duchu wiedzy i pobożności,
Duchu bojaźni Bożej,
Duchu łaski i miłosierdzia,
Duchu męstwa, wytrwałości i umiaru,
Duchu wiary, nadziei, miłości i pokoju,
Duchu pokory i czystości,
Duchu dobroci i duchowego uniesienia,
Duchu wszystkich łask,
Duchu Święty, który przenikasz Boże tajemnice,
Duchu Święty, który nam pomagasz w modlitwie,
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Jezusa w postaci gołębicy,
Duchu Święty, przez którego zostaliśmy odrodzeni duchowo,
Duchu Święty, który napełniasz nasze serca boską miłością,
Duchu Święty, przez którego stajemy się dziećmi Bożymi,
Duchu Święty, który zstąpiłeś na apostołów jak ogniste języki, zmiłuj się nad nami
Bądź nam miłosierny, Panie, i przebacz nam!
Bądź nam miłosierny, Panie, wysłuchaj nas!
Od wszelkiego zła, wybaw nas, Panie! (kontynuowane dla każdego wezwania)
Od wszelkiego grzechu,
Od pokus i podstępów diabelskich,
Od pychy i niezdecydowania,
Od zaprzeczania objawionych prawd,
Od grzesznego zatwardziałości i bezbożności,
Od wszelkiej plamy duszy i ciała,
Od ducha rozwiązłości,
Przez Twoje pochodzenie od Ojca i Syna,
Przez cudowne działanie Twojej łaski,
Przez bezgrzeszne poczęcie Dziewicy Maryi,
Przez tajemnicze poczęcie Jezusa Chrystusa,
Przez Twoje zstąpienie na Jezusa w Jordanie,
Przez Twoje zstąpienie na apostołów,
W wielki dzień Bożego sądu, wybaw nas, Panie!
My grzesznicy, Ciebie błagamy, wysłuchaj nas! (kontynuowane dla każdego wezwania)
Abyśmy przez Ciebie żyli święcie,
Abyśmy zawsze byli Twoim świętym świątynią,
Abyśmy nie ulegali grzesznym pragnieniom przez Ciebie,
Abyśmy żyli dla Boga przez Ciebie,
Abyśmy zawsze zachowywali i szerzyli pokój i miłość Chrystusa,
Abyśmy uciekali od błędów i grzechów,
Abyśmy zawsze poddawali się Bożej prawdzie,
Abyś odnowił w nas sprawiedliwość i uczciwość,
Abyś nas obdarzył boską prawdą i łaską, Ciebie błagamy, wysłuchaj nas!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przebacz nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Módlmy się:
Boże, któryś przez światło Ducha Świętego oświecił serca wiernych, daj nam, abyśmy zawsze myśleli prawdziwie i zawsze cieszyli się Jego pociechą! Prosimy Cię, Panie, aby Twój boski Duch przez swoje nieskończone miłosierdzie oczyścił nasze serca i uwolnił nas od wszelkiego zła! Przez Chrystusa, Pana naszego! Amen.
Przed modlitwą o zesłanie Ducha Świętego w sam dzień Zesłania Ducha Świętego dobrze jest odmówić modlitwę św. Ignacego Loyoli:
„Weź, Panie, i przyjmij całą moją wolność, moją pamięć, mój umysł i całą moją wolę, wszystko, co mam i co posiadam.
Ty mi to dałeś, Tobie, Panie, wszystko zwracam; Wszystko jest Twoje, dysponuj tym według Twojej woli. Daj mi tylko swoją miłość i łaskę, I to mi wystarczy.”

Całą listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy