Modlitwy, Wieczorna modlitwa

Ojcze wieczny

Modlitwa wieczorna_Ojcze wieczny

Ojcze wieczny,
składam Ci Najświętsze Serce Jezusa, serce Twojego ukochanego Syna, ze wszystkimi Jego dziełami, które dokonał na ziemi, jako zadośćuczynienie za wszystko dobro, które dzisiaj i w każdy dzień mojego życia zaniedbałem.
Chwała Ojcu..
Ojcze wieczny, składam Ci Najświętsze Serce Jezusa, serce Twojego ukochanego Syna, ze wszystką Jego miłością, którą okazywał w swoich dziełach na ziemi, jako zadośćuczynienie za zaniedbania w czynieniu dobra, za które dzisiaj i w każdy dzień mojego życia jestem winien.
Chwała Ojcu..
Ojcze wieczny, składam Ci Najświętsze Serce Jezusa, serce Twojego ukochanego Syna, ze wszystkim Jego bólem i cierpieniem, które znosił dla naszego zbawienia, odpuszczając wszystkie grzechy, które dzisiaj i w każdy dzień mojego życia popełniłem myślą, słowem i czynem.
Chwała Ojcu..

Całą listę wieczornych modlitw znajdziesz tutaj: Wieczorne modlitwy

Powiązane wpisy