Modlitwy, Nowenna

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Nowenna do Dzieciątka Jezus

 

W katolickiej tradycji powstały modlitwy i nowenny do Dzieciątka Jezus. Możemy je odmawiać przez cały rok. Przedstawiamy nowennę ku czci Dzieciątka Jezus, która powstała w sanktuarium w Pradze i rozprzestrzeniła się na cały świat. Można ją odmawiać przez cały rok, kiedy pragniemy prosić o łaskę od Dzieciątka Jezus. Nowennę odmawia się raz na godzinę przez 9 godzin przez 9 dni lub raz dziennie przez kolejne dziewięć dni.

Pierwszy dzień

W imię Ojca…

Boże, przyjdź mi z pomocą… Panie, spieszyć się, aby mi pomóc.

Chwała Ojcu…

Boski Jednorodzony Synu wiecznego Ojca, głęboko Ci się kłaniamy i uznajemy Cię za naszego Pana i Boga. Do Ciebie jest powierzone nasze zbawienie w wiecznym zamierzeniu nieskończonego miłosierdzia. Składamy pokorną prośbę: – Daj nam trwałą wolę, aby odpowiedzieć na dar Twojego zbawienia. Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Błogosławione Pączku Najświętszej Dziewicy Maryi, obiecane naszym przodkom po grzechu, głęboko Ci się kłaniamy i uznajemy Cię za Boga-człowieka. Wróciłeś nam utracone dary. Pewnie Cię prosimy: – Daj nam łaskę, abyśmy byli wierni Bogu, tak jak Bóg jest nam wierny. Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Zbawicielu świata, o którym mówili wielcy prorocy, którego pragnęły pokolenia, dziękujemy Ci, że zachowałeś nas do pełni czasu, do czasu po Twoim miłosiernym przyjściu. Prosimy, uczyń nas uczestnikami tej łaski, którą dla nas zasłużyłeś. Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Niech spadnie rosa z nieba i chmury niech zstąpią sprawiedliwość!

Otwórz się, ziemia, i zakwitnij zbawieniem, aby doszło do wybawienia!

Módlmy się!

Boże, co roku cieszy nas przyjście naszego Zbawiciela, Twojego Jednorodzonego. Teraz z radością go przyjmujemy jako Odkupiciela, a kiedy przyjdzie sądzić, pozwól nam spojrzeć na Niego bez strachu, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Boga na wieki wieków. Amen.

Jeśli masz czas, odmów również dzisiaj koronkę do Dzieciątka Jezus

 

Powiązane wpisy